„Dwója” czy „Szóstka” ? Apel do członków SIPRP.

18 maja 2014 | Bez kategorii

 

carrotInformujemy, iż do Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło pismo kol. Romana Giedrojcia, Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy, informujące iż MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP skierowała do Głównego Inspektora Pracy wniosek o uchylenie  Zarządzenia nr 25/13 GIP (w sprawie tzw. ocen bieżących inspektorów pracy zatrudnionych w okręgowych inspektoratach pracy).do pobrania - pismo przewodnie

 

 

 

Przewodniczący MKK NSZZ „S” przy PIP zwrócił się do SIPRP także o poparcie stanowiska koleżanek i kolegów zrzeszonych w tej organizacji związkowej, w przedmiocie uchylenia  powyższego zarządzenia. Zawarte we wniosku skierowanym do GIP stanowisko „Solidarności” jest wszechstronnie uzasadnione.

 

Sprawa owego zarządzenia była przedmiotem wystąpienia Prezesa ZG SIPRP na naradzie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, które odbyło się we Wrocławiu pod koniec zeszłego roku.

szkoła.wtajW naszym stanowisku wskazywaliśmy m.in. na nieproporcjonalność kosztów proponowanego systemu ocen w odniesieniu do możliwych do uzyskania z niego informacji, niejasne kryteria oceny ,założony systemowo subiektywizm ocen, ukierunkowanie jej na wskazywanie nieprawidłowości, nie mający odniesienia w przepisach moduł dotyczący moralności (czy też tzw. etyki inspektorów pracy), niebezpieczeństwo nadmiernej ingerencji w niezależność inspektorów pracy itp. …..

 

Na naradzie tej, z jeszcze bardziej chyba krytycznymi uwagami wystąpili przewodniczący obu ogólnopolskich organizacji związkowych działających w PIP: kol. kol.: Tomasz Krzemienowski i Roman Giedrojć.

 

Obie organizacje związkowe skierowały też do GIP wielostronicowe, uzasadnione wszechstronnie stanowiska w tej sprawie (przekazane zostały one także do wiadomości SIPRP). Nasze Stowarzyszenie również skierowało do Głównego Inspektora Pracy, co prawda tylko trzystronicowe, ale podobnie wszechstronnie uzasadnione stanowisko w tej sprawie  – Stanowisko SIPRP w sprawie projektu zarządzenia GIP dot. bieżących ocen .

 

Kilka dni później kontrowersyjne zarządzenie zostało jednak wydane, w ostatniej jednak chwili z tzw. oceny bieżącej  wyłączono blok „moralno-etyczny” zdecydowano także, iż ocena taka przebiegać będzie w cyklu półrocznym (a nie kwartalnym, jak zakładano pierwotnie). Jak przebiega tzw. ocena bieżąca każdy z inspektorów pracy może ocenić sam.

 

Zakończony w zeszłym tygodniu Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PIP – na którym obecna była także w charakterze delegatów spora liczba członków SIPRP –  zobowiązał uchwałą Komisję Krajową Związku, o zwrócenie się do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o uchylenie przedmiotowego Zarządzenia.

 

Przed zajęciem stanowiska i przesłaniem go do Głównego Inspektora Pracy, Zarząd Główny SIPRP  zwraca się  do wszystkich członków i sympatyków SIPRP (a nie wszyscy podali niestety bezpośrednie adresy mailowe) – o wypowiedzenie się w tej ważnej dla wszystkich inspektorów pracy sprawie.

 

Prosimy o wypowiedzenie się poprzez mejle kierowane na skrzynkę Zarządu SIPRP ( e-mail:  zarzad@siprp.pl ) w terminie do 24 maja 2014 r Zainteresowanym członkom SIPRP, na ich adres mailowy przesłać możemy treść pisma skierowanego do GIP przez koleżanki i kolegów z „Solidarności” (korzystamy z tej drogi z uwagi na brak upoważnienia do opublikowania w sieci tej – póki co – wewnątrzorganizacyjnej korespondencji).

 

Zarząd Główny SIPRP

 

aktualizacja – 21.05.2014r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 7 do wpisu “„Dwója” czy „Szóstka” ? Apel do członków SIPRP.”

 • 1 Alfa napisał(a):

  Zamiast pisać do GIP-a może by lepiej pisemnie zapytać Radę Ochrony Pracy nadzorującą PIP lub Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, czy zarządzenie nr 25/13 wydane przez Głównego Inspektora Pracy na raczej wątpliwej podstawie prawnej (brak podstawy prawnej z ustawy o PIP) jest zgodne z ustawą o PIP, a dając tak szeroką możliwość ingerencji koordynatorom w działalność inspektorów pracy nie narusza również art. 6 Konwencji Nr 81 przekreślając niezależność inspektorów pracy.

 • 2 Maniek napisał(a):

  W zaprezentowanym stanowisku SIPRP do projektu tego zarządzenia podniesiono m.in, że: „Według naszych szacunków, roczny koszt przeprowadzenia ocen w proponowanej formie i trybie wiąże się z koniecznością poświecenia znacznego zasobu czasu pracy nadinspektorów i zastepców oip – i stanowi równowartość około 1.000.000 zł. Można założyć, że ta grupa najbardziej wykwalifikowanych pracowników przeprowadzi przy tym w skali roku ok. 300 kontroli mniej. Przy uwzglednieniu czasu pracy inspektorów, którzy 4 razy w roku w procedurze tej
  powinni uczestniczyc – założyć można zmniejszenie liczby przeprowadzonych przez te grupę kontroli na nie mniej niż 1000 w skali roku. Sa to koszty nadmierne w odniesieniu do uzyskanych korzyści.” Nawet, jeżeli oceny te mają się odbywać nie co kwartał, tylko co pół roku i z tego powodu koszty te będą o połowę niże, to czy na ich ponoszenie obecnie stać Państwową Inspekcję Pracy?

  Drugim wartym podkreślenia obszarem jest zaprezentowany tam fragment przyjętego przez PIP podrecznika ILO „Inspekcja Pracy. Przewodnik po profesji”Wolfganga von Richthofena (2002/2004) wynika ważne i jak najbardziej godne uwzględnienia ostrzeżenie co do ocen wewnetrznych: „Kierownictwo inspektoratu pracy powinno samo
  się dyscyplinować i nie wymagać bez konca specjalnych raportów i wypełniania ankiet przez inspektorów, co często uważane jest za marnowanie czasu. Kierownictwo powinno w miarę możliwości prowadzic swoje działania monitoringowe i oceny wykorzystując i zestawiając dane, które jednostki terenowe zbieraja rutynowo i uważaja za użyteczne dla celów zarządzania lokalnego”.
  I co – podręcznik sobie, a życie sobie. Zobaczymy jaki będzie finał tej inicjatywy związku.

 • 3 szecherezada napisał(a):

  Drodzy naiwni inspektorzy wierzący w sprawczą moc pisma związkowego. Główna doskonale wie, że związki się zdenerwowały ( albo udają nerwowość) więc napisały pismo. Jak są rzeczywiście zdenerwowani to może nawet napiszą dwa pisma i na tym rzecz cała się skończy. Związki – a właściwie etatowi związkowcy – nie podejmą żadnych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ich ciepłych związkowych posadek. Okraszonych zwolnieniami od pracy na działalność związkową, nagrodami, i innymi splendorami. A konflikt z Główną byłby z pewnością takim zagrożeniem.Problemy inspektorów są o tyle ważne o ile członek związku dojrzewa do decyzji wypisania się ze związku i zaprzestania opłacania składek. Czas pokaże kto ma rację ja stawiam na to, że szansa na wyrzucenie do kosza tego zarządzenia nadejdzie dopiero z następnym GIPem.

 • 4 Pitek napisał(a):

  Szecherezada ma rację. To zarządzenie będzie funkcjonować niezależnie od ilości protestów.

 • 5 Ciekawy napisał(a):

  Ciekawe kto poddał GIP-owi pomysł wprowadzenia takiego zarządzenia?

 • 6 Xenomoph napisał(a):

  Do kolegi Ciekawego. No kto? ci którzy wykonują najwięcej skomplikowanych kontroli, ci którym zależy na utrzymaniu stanowisk i ci którym zależy na uciszeniu tych, którzy mają czelność podnieść głowę i domagać się swoich praw. Jedyną metodą jest nagłośnienie sprawy dyskryminacji płacowej. Może zewnętrzna presja coś pomoże skoro wewnętrzna trafia na ścianę.

 • 7 szecherezada napisał(a):

  Z pewnością to ta sama osoba co rozsyłała jakiś czas temu instrukcje dotyczącą bezpieczeństwa na kontroli. Pamiętacie te rady, żeby psu nie patrzeć w oczy i temu podobne …, Jak to przeczytałam domownikom, to jak się uspokoili po ataku śmiechu nie chcieli wierzyć że coś takiego wyszło z instytucji państwowej.Obstawiali pomysł na scenariusz do występu kabaretowego.Obie te sprawy łączy wysoki stopień oderwania od rzeczywistości czyli totalny brak znajomości realiów pracy inspektorskiej.