Kolejne projekty zmian w Kodeksie pracy. Krytyczna opinia Głównego Inspektora Pracy o projekcie poselskim.

24 lutego 2013 | Bez kategorii

Informujemy że zakończyły się konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy– Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, zawartego w druku sejmowym nr 1105. Według autorów, projektowana ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy, umożliwią pracodawcom dostosowywanie czasu pracy do zapotrzebowania na pracę przy zachowaniu wszystkich dotychczas obwiązujących norm ochronnych, a także umożliwią pracownikom  łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym.

Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na 35 posiedzenie Sejmu (6.03.2013 r).

Do pierwszego czytania na tym samym posiedzeniu Sejmu trafi także poselski projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy, zawarty w druku sejmowym nr 1116. Projekt ten zakłada zmiany dotyczące: definicji doby pracowniczej,  ustalania okresów rozliczeniowych czasu pracy, trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy, wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy, istotnego obniżenia stawek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz rekompensowania pracy w dzień wolny.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej nie wzięło udziału w konsultacjach społecznych żadnego z tych projektów.

 

Warto wspomnieć, że Główny Inspektor Pracy, do drugiego z tych projektów (poselskiego), odniósł się jednoznacznie krytycznie. W piśmie  z 15.02.2013 r,. skierowanym do Szefa Kancelarii Sejmu, stwierdza między innymi:

 • Nieprecyzyjne określenie przesłanek wprowadzania  wydłużonego do 12-miesięcy okresu rozliczeniowego powoduje, że w zasadzie w każdej sytuacji pracodawca będzie mógł korzystać z takiego rozwiązania. Brak jest możliwości weryfikacji przesłanek jakimi kierował się pracodawca przy podejmowaniu takiej decyzji.
 • Możliwość wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego w regulaminie pracy, w określonych sytuacjach samodzielnie przez pracodawcę, stoi w sprzeczności z postanowieniami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Niejasna jest relacja pomiędzy dotychczasowymi zasadami wprowadzania przedłużonego okresu rozliczeniowego w rolnictwie i hodowli oraz pilnowaniu (które pozostawiono w Kodeksie w niezmienionej formie), a zasadami proponowanymi (którym planuje się przy tym nadać przymiot powszechności).
 • Stworzona możliwość  wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy ponad 60 minut  na wniosek pracownika może prowadzić do obejścia  przepisów dotyczących stosowania  przerywanego systemu czasu pracy.
 • Wprowadzenie możliwości rekompensaty finansowej za pracę w dniu wolnym od pracy, w praktyce wyłącza zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dojść może nawet (zgodnie z prawem) do sytuacji, gdy pracownik będzie musiał czekać na wypłatę należności nawet….24 miesiące !!!

 

Ostatnio w mediach o zmianach w Kodeksie pracy mówi się bardzo dużo. Jak jednak widać, kierunek i zakres zmian nie jest ani oczywisty, ani nawet przewidywalny. Oby w toku procedowania nie doszło do kolejnego mechanicznego połączenia przepisów z kilku projektów, co użytkownicy prawa w  Polsce już kilkakrotnie „przerabiali”. Z uwagi na wagę i zakres proponowanych zmian dla działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy – o przebiegu prac będziemy naszych czytelników informować  na bieżąco. 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Kolejne projekty zmian w Kodeksie pracy. Krytyczna opinia Głównego Inspektora Pracy o projekcie poselskim.”

 • 1 brygadier napisał(a):

  Moim zdaniem należy zlikwidować kodeks pracy. Po co komu regulacje dotyczące czasu pracy u prywaciarzy?! Każdy z inspektorów pracy wie, że ewidencja czasu pracy to kosmiczna fikcja, którą ministerstwo pracy chce podwoić. w naszym kochanym kraju najwięcej naruszeń z kodeksu pracy dotyczy pracy. Czy MPiPS nic o tym nie słyszało?! Czy w naszym kraju ludzie w wieku 40 lat maja być inwalidami – tyrają na budowach po 12-14 godzin dziennie. gdzie te obiecanki, że każdy w naszym kraju będzie żył dostatnio. Pytanie retoryczne…

 • 2 florek napisał(a):

  Dzisiaj na obradach Komisji Trójstronnej Pracodawcy RP zawetowali kolejny wniosek OPZZ o relacjonowanie obrad komisji w telewizji/internecie… Na stronie internetowej Pracodawców RP jest ciekawe stanowisko odnośnie zmian w K.P…” (…) pracownik powinien otrzymać indywidualny rozkład czasu pracy co najmniej na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem (…), dodanie nowego artykułu 4 lutego tj. art. 1, § 3 – usztywni regulację dotyczącą stosowania wydłużonych okresów rozliczeniowych (…) wtedy pracodawca będzie musiał przygotować harmonogram czasu pracy na minimum dwa miesiące. Samo dopuszczenie formy elektronicznej w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, jednak dodanie nowego artykułu spowoduje w praktyce, że w czasie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego trzeba będzie sześciokrotnie przygotowywać harmonogramy dla pracowników i poinformować ich o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zdaniem Pracodawców RP będzie to dla firm uciążliwy, biurokratyczny obowiązek: http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,5561,przyjeta-przez-rzad-nowelizacja-dotyczaca-czasu-pracy-ma-jeden-powazny-mankament.html => projekt zmian K.P z 4 lutego 2013 r: http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7831/3/1/projekt_kodekspracy_%204%20lutego.pdf