Konferencja „Ochrona standardów pracy przez współ-egzekwowanie (co-enforcement)”

09 lutego 2021 | Bez kategorii

 

Od Instytutu Spraw Publicznych otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konferencji „Ochrona standardów pracy przez współ-egzekwowanie (co-enforcement)”, która odbędzie się 11 lutego 2021 r.

 

Pojęcie „co-enforcement” jest co prawda pojęciem nowym, ale w polskim systemie prawa pracy znajdującym od wielu już lat liczne odniesienia („współzarządzanie”, „partycypacja pracownicza”, „społeczny nadzór nad warunkami pracy” itp.) – stąd też również dla instytucji egzekwującej przestrzeganie przepisów prawa pracy  owe  nowe podejście do starych i nieco zarzuconych, szczególnie w czasach pandemii zagadnień, może okazać się bardzo inspirujące. ….

 

W kilku krajach europejskich, w ramach projektu SPLIN przeprowadzono badanie roli partnerów społecznych w kontrolowaniu i egzekwowaniu standardów pracy, często we współpracy z inspektoratami pracy lub innymi organami wdrażającymi. W centrum zainteresowania znalazły się dwie branże: sektor budownictwa, w którym opisano innowacyjne przykłady takiej współpracy w Austrii, Polsce i Hiszpanii (region Asturia), oraz sektor transportu morskiego, w którym działa sieć inspektoratów Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) współpracujących z władzami krajowymi (inspekcją portową i inspektoratami pracy) oraz związkami zawodowymi w Hiszpanii, Finlandii i Polsce.

 

W obu sektorach osiągnięto obiecujące wyniki w zakresie poprawy przestrzegania przepisów dotyczących BHP, formy zawieranych umów (w kontekście unikania fałszywego samozatrudnienia i zatrudnienia niepracowniczego), wypłacania uzgodnionego wynagrodzenia oraz lepszego informowania pracodawców i pracowników o przepisach w wymienionych obszarach. Skuteczna współpraca między partnerami społecznymi i inspektoratami pracy była kluczowym czynnikiem sukcesu. Przedstawione w raporcie przykłady mogą służyć jako wzorowe studia przypadku przeciwdziałania i ograniczania nieuczciwych praktyk.

 

Konferencja ta adresowana jest nie tylko do wszystkich partnerów i uczestników projektu, w tym przedstawicieli partnerów społecznych, ale także do inspektorów pracy i szerokiego środowiska badawczego. Jej celem jest omówienie wyników badania i przedstawienie wniosków w zakresie polityk publicznych adresujących problem skutecznego egzekwowania standardów pracy w sektorach najbardziej narażonych na naruszanie ustalonych warunków pracy. Będzie ona okazją do upowszechnienia i krytycznej oceny wniosków płynących z badania w dialogu z kluczowymi interesariuszami ze środowisk akademickich, instytucji Europejskich i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji. Osoby chętne mogą jeszcze indywidualnie zarejestrować się i uczestniczyć w wydarzeniu online: https://www.isp.org.pl/pl/wydarzenia/ochrona-standardow-pracy-przez-wspol-egzekwowanie-co-enforcement.  Konferencja będzie tłumaczona na język angielski, hiszpański, niemiecki i polski.

 

Zaproszenie_Konferencja_SPLIN (PDF)


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.