Koniec pewnej fikcji. Nowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców.

30 kwietnia 2018 | Bez kategorii

Z satysfakcją informujemy, że po prawie 9 latach obowiązywania i ponad 6 latach prowadzonej przez SIPRP z pełną determinacją akcji społecznej – jak się wydaje – ostatecznie do tzw. lamusa historii odchodzi kuriozalna interpretacja przepisów rozdziału V ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (aktualnie: Prawo przedsiębiorców) i zakresu stosowania w PIP konwencji nr 81 MOP wprowadzona do stosowania wewnątrz urzędu przez byłego głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca.

 

Gwoli prawdy historycznej wspomnieć należy, iż pierwszy krok w tym kierunku wykonała pismem wewnętrznym z dnia 15.01.2016 r. była główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz – która poleciła stosowanie przepisów Konwencji nr 81 do wszystkich kontroli realizowanych przez inspektorów pracy. ….

 

Tym przełomem jest wchodzące w życie w dniu 30.04.2018 r. Zarządzenie nr 39/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy. Akt ten zawiera bowiem nowy, odmienny od poprzedniego wzór upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.

 

W tym podstawowym dla prowadzenia procesu kontrolnego dokumencie po raz pierwszy odchodzi się od prawnie niezdefiniowanego pojęcia określającego zakres kontroli („prawna ochrona pracy”) na rzecz pojęć wynikających z litery ustawy o Państwowej Inspekcji pracy, treść upoważnienia  dostosowano do wymogów „lex specialis”, zaś w pouczeniu zapisano m.in. iż: do kontroli przedsiębiorcy prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy nie stosuje się ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, dotyczących: zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48), przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 50), zakazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy (art. 54), ograniczenia czasu trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 55 ust. 1) – z uwagi na postanowienia Konwencji Nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1997 r. poz. 450), przyjętej w Genewie dnia 11 lipca 1947 r., w szczególności z uwagi na artykuły 12 i 16 tej Konwencji. Określono także, iż przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem wyłącznie przepisów art. 49, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 

Jak się rzekło, jest to koniec fikcji prawnej utrzymywanej z uporem godnym lepszej sprawy przez kolejne byłe kierownictwa inspekcji, a wspierane do ostatnich czasów  przez niektóre koniunkturalnie nastawione środowiska. Przestajemy być więc jedyną inspekcją pracy w Europie, a może i na świecie, która zobowiązana była do uprzedzania podmiotów kontrolowanych („zawiadamiania”) o zamiarze wszczęcia kontroli.

 

Odnotować należy, iż wniosek o takie właśnie zdefiniowanie procedur kontrolnych inspektorów pracy był przedmiotem wielu pism kierowanych przez SIPRP, interpelacji poselskich, przedmiotem kilkukrotnych spotkań z kierownictwem GIP, a ostatnio petycji skierowanej przez SIPRP do głównego inspektora pracy (Petycja SIPRP).

 

do pobrania:

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/zarzadzenia_dokumenty_druki/zarzadzenia_gip/2018_z_39


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.