Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi.

15 października 2012 | Bez kategorii

W dniu 18 października 2012  po raz szósty będziemy obchodzić Dzień Unii Europejskiej przeciwko handlowi ludźmi. Z tej okazji od 16 do 18 października w Warszawie będzie się odbywał Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi: „18/18” – 18 ludzkich historii na 18 października 2012 roku”. W ramach festiwalu zostaną pokazane 24 filmy, zarówno dokumentalne jak i fabularne, dotyczące m.in. handlu kobietami, pracy przymusowej, zmuszania do działalności przestępczej, handlu narządami pozyskiwanymi do przeszczepów czy handlu dziećmi. Odbędą się panele dyskusyjne oraz spotkania z twórcami.

Filmy będą wyświetlane w warszawskim kinie Muranów. Zarówno w pokazach jak i wydarzeniach towarzyszących festiwalowi mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne jak i zorganizowane grupy (np. szkoły). Udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów o Handlu Ludźmi jest bezpłatny. Bilety dla osób indywidualnych są dostępne od początku października br. Bilety na poszczególne seanse dostępne są w kasie kina Muranów. Bilety nie podlegają rezerwacji, a miejsca nie są numerowane. W celu rezerwacji biletów dla grupy powyżej 10 osób należy wypełnić elektroniczny formularz rezerwacji na stronie www.18na18.pl

Ideą festiwalu jest m.in. budowa świadomości i przekazanie wiedzy na temat handlu ludźmi, a tym samym zmiana postaw  zarówno wśród młodzieży jak i osób, które mają do czynienia z tym procederem.

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Handlu Ludźmi jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, partnerem zaś La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z programu Unii Europejskiej „Zapobieganie i walka z przestępczością” Komisja  Europejska – Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych. Prezentowane treści nie powinny być traktowane jako wyraz opinii, czy też poglądów Komisji Europejskiej.

Przypomnieć należy, iż praca przymusowa jako jeden z przejawów handlu ludźmi jest przedmiotem działalności Państwowej Inspekcji Pracy, zarówno w sferze kontrolno- nadzorczej, jak i prewencyjnej.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.