O budżecie PIP na 2013 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

18 listopada 2012 | Bez kategorii

 Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych (FPB) rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755), m.in. w zakresie dotyczącym Państwowej Inspekcji Pracy. Przypomnijmy, że do zakresu działania tej Komisji należą sprawy systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.

 

Przypomnijmy także, że w dniu 7 listopada 2012r, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w zakresie: 1) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli, 2) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli m.in: wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Wojciech Misiąg oraz Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz. Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na 2013r. referował poseł Jarosław Pięta, a koreferował poseł Jan Łopata – przedstawiciel Komisji Finansów Publicznych.

 

Poseł Jarosław Pięta podkreślił m.in,  że  budżet zaplanowano w sposób staranny i racjonalny, przy niezmienionym zatrudnieniu na poziomie 2767 etatów.  Poseł wskazał także na różnicę pomiędzy wynagrodzeniami w PIP i NIK (na niekorzyść inspekcji), wskazując na jako jedną z przyczyn problemów finansowych PIP nałożenie na tę instytucję w 2007 r. nowych obciążeń („legalność zatrudnienia”). Poseł poinformował zebranych o pozytywnej opinii o rozpatrywanej części budżetu wyrażonej przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej oraz Biuro Analiz Sejmowych. ….Poseł  Jan Łopata stwierdził, że  budżet jest przygotowany szczegółowo, dokładnie i przejrzyście. Jako koreferent podzielił opinię komisji merytorycznej. W swojej wypowiedzi poseł podkreślił także przypisywanie Państwowej Inspekcji Pracy coraz to nowych zadań, przy tym samym od kilku już lat poziomie wynagrodzeń.

 

W dyskusji poruszono kwestie wynagrodzeń pracowników PIP, a także kwestie spadku planowanych dochodów Państwowej Inspekcji Pracy. Odpowiadając na pytania Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz nawiązała do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, oraz wskazała na obciążanie Państwowej Inspekcji Pracy coraz to nowymi zadaniami,  przy tym samym stanie etatowym i tym samym poziomie wynagrodzeń. Główny Inspektor Pracy  przypomniała także zebranym o podjętej w 2009 r. przez ówczesnego szefa urzędu decyzji o rezygnacji z podwyżek wynagrodzeń na 2010 r. oraz braku podwyżek latach 2011 i 2012 (w związku z ustawami okołobudżetowymi), co przekłada się aktualnie na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry, głównie prawniczej i inżynierskiej. Iwona Hickiewicz poinformowała, że do końca października 2012r. z Państwowej Inspekcji Pracy odeszło 79 pracowników (nie tylko z powodu przejścia na emeryturę), i przedstawiła oczekiwania pracowników co do poziomu wynagrodzeń. Wyrazem  tego jest postulowany wzrost wskaźnika płac w PIP zawarty w projekcie budżetu na  rok 2013.

 

źródło – transmisja video posiedzenia FPB ze strony Sejmu RP

 

do pobrania – pełny zapis posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 15 listopada 2012r.

 

Nasze działania związane z ww. problematyką zawarliśmy na stronie SIPRP we wpisie z dnia  7 listopada 2012r.

 

Zwracamy także uwagę, iż ważnym, a może decydującym elementem w procesie uchwalania budżetu jest tzw. ustawa okołobudżetowa, która znajduje się już w końcowym etapie procedowania.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.