Jakie jest Wasze zdanie? Sondaż nr 3.

16 lutego 2012 | Bez kategorii

 

Obecnie jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez pracowników PIP jest rozpatrywanie różnego rodzaju skarg oraz wniosków o kontrolę. Dla znacznej części inspektorów pracy stanowi to podstawowy obszar aktywności, realizowany na bieżąco, bez realnej możliwości merytorycznego ich planowania.  Proponujemy,  abyście  Drodzy Czytelnicy odpowiedzieli na szczegółowe pytanie zamieszczone powyżej naszego stałego sondażu: „Czy wnioski o kontrolę („skargi”), kierowane do PIP powinny być rozpatrywane tylko po określonym przez prawo potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy?” Sondaż podsumujemy po miesiącu tj.15.03.2012 r. – i na naszej stronie zamieścimy wyniki wraz z omówieniem i ewentualnymi wnioskami. Wyniki wszystkich sondaży dostępne będą        w zakładce „Galeria”. Przygotujcie się już na odpowiedź na pytanie marcowe: „Czy widzisz potrzebę uzupełnienia oferty szkoleniowej dla pracowników PIP o prowadzone przez instytucje zewnętrzne studia podyplomowe oraz kursy nadające uznawane powszechnie uprawnienia?


 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “Jakie jest Wasze zdanie? Sondaż nr 3.”

 • 1 Dyzio napisał(a):

  Z praktyki wiemy, że wszystkie wnioski o kontrole wpływające do naszego Urzędu są uznawane jako skarga w rozumieniu KPA, choć tak być nie powinno.

 • 2 Krecik napisał(a):

  Może uzasadnisz swoje stanowisko? Czy uważasz, że skarge należałoby traktowac jak wniosek w rozumieniu art. 241 k.p.a

 • 3 Dyzio napisał(a):

  Zdarza się, że jako pracownik lub były pracownik danej firmy podszywa się osoba postronna nie związana z kontrolowanym podmiotem. Niejednokrotnie jest to ktoś z konkurencji, a my dowiadujemy się o tym najczęściej w trakcie kontroli lub dopiero wysyłając odpowiedź. Co do zasady nie sprawdzamy informacji czy rzeczywiście „Kowalski” napisał tą „skargę”. Niejednokrotnie tak sprowokowane kontrole z racji obfitości poruszonych zagadnień powodują dla takiego podmiotu duże wydatki na zrealizowanie zaleceń pokontrolnych.

 • 4 Krecik napisał(a):

  Tylko jezeli dana osoba informuje nas o naruszeniu prawa w konkretnym zakładzie, to niezależnie o tego czy jest pracownikiem obecnym, czy byłym, albo w ogóle nie ma nic wspólnego z tym zakładem to musimy podjac działania.

 • 5 Zorro napisał(a):

  Zgodnie z przepisami jeżeli skargę ktoś wnosi się w imieniu innej osoby to winna ona wyrazić na to swoją zgodę. My uznając automatycznie za pracownicze wszystkie pisma podpisane odręcznie lub komputerowo traktujemy je jednakowo nawet gdy pisze je ktoś obcy lub, gdy ktoś się pod kogoś innego podszywa. Z powyższych względów powinniśmy potwierdzać zgodnie z prawem „tożsamość” osób wnoszących skargę do PIP.