Podsumowanie sondażu nr 23 „Czy we wszystkich jednostkach organizacyjnych PIP powinny być wprowadzone jednolite w całym kraju i transparentne zasady przyznawania nagród ?”

19 grudnia 2013 | Bez kategorii

 

sondażZ założenia głosowanie na naszej stronie internetowej miało trwać jak zwykle pełny miesiąc. Tymczasem z powodu awarii baz danych serwera strona internetowa Stowarzyszenia przez pierwszą połowę listopada była niedostępna, więc głosowanie odbyło się w okresie 15.10.2013 r. – 31.10.2013 r.  W tym czasie  odnotowano ok. 1200 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących aż 95opowiedziało się za tym, że we wszystkich jednostkach organizacyjnych PIP powinny być wprowadzone jednolite w całym kraju i transparentne zasady przyznawania nagród, a jedynie 5% głosujących miało odmienne zadanie w tym zakresie.

 

Powyższe wyniki głosowania mówią same za siebie i  nie wymagają żadnego komentarza. To w gestii Głównego Inspektora Pracy we współpracy  z partnerami społecznymi jest doprowadzenie do ujednolicenia zasad przyznawania nagród w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy….. Na potrzebę zmian zasad wynagradzania inspektorów pracy, w tym zasad rozdziału nagród, jako na obszar funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy wymagający wprowadzenia istotnych zmian wskazuje także aż 73% respondentów naszego głównego sondażu „zawieszonego” na stronie SIPRP już od 2 lat.

 

Trudno polemizować z tak wyraźnie wyrażoną opinią osób biorących udział w obu naszych sondażach. W trwającym ciągle okresie braku realnych możliwości zwiększenia części budżetu możliwego do wydatkowania na wynagrodzenia – dysponowanie istniejącymi, szczupłymi środkami powinno być absolutnie podporządkowane zasadom obiektywizmu, transparentności, ekwiwalentności, a szczególnie równego traktowania w zatrudnieniu (szczególnie ze względu na staż pracy). 

 

W następnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy „Kodeks etyki pracownika PIP” może być wprowadzony zarządzeniem Najwyższego Kierownictwa, bez akceptacji reprezentujących ogół pracowników organizacji związkowych ?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 5 do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 23 „Czy we wszystkich jednostkach organizacyjnych PIP powinny być wprowadzone jednolite w całym kraju i transparentne zasady przyznawania nagród ?””

 • 1 Ciekawy napisał(a):

  Ciekawe, czy są Okręgi, w których nagrody przydzielane Zastępcom Okręgowych Inspektorów Pracy podlegają uzgadnianiu z Komisjami Okręgowymi związków zawodowych?

 • 2 James napisał(a):

  W czasach zamrożonego budżetu najlepiej zarabiajacy pracownicy, w tym osoby kierownictwa OIP powinni otrzymywać proporcjonalnie najniższe nagrody.

 • 3 zorro napisał(a):

  Do „jamesa” – i tutaj zdziwisz się,te nagrody są dwukrotnie do czterokrotnie wyższe od nagród ip-ów. I co ty na to?!

 • 4 James napisał(a):

  Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, bo przecież podział nagród podlega uzgodnieniom ze związkami działajacymi w danym Okręgu, a związki by takich niesprawiedliwych nagród pozytywnie nie zaopiniowały. Miej na uwadze, że wbrew zgodnej opinii związków OIP wysokich nagród osobom kierownictwa danego Okręgu i najlepiej zarabiajacym pracownikom nie przydzieli i nie wypłaci, no chyba że by się chciał narazić na gniew GIP-a. Uważam, że żadna Komisja Okręgowa w kraju nie dopuściła / nie dopuści do zaistnienia takich sytuacji, bo by jej chyba wyborcy z zamrożonymi płacami tego nie darowali i odpowiednio rozliczyli.

 • 5 zorro napisał(a):

  Każdy z pracowników PIP może zażyczyć sobie prawo wglądu do protokółów ustaleń pomiędzy OIP-ami a komisjami ZZ. Poczytaj, a sam znajdziesz odpowiedź.