Podsumowanie sondażu nr 25 „Czy inspektorzy pracy powinni mieć możliwość w szerszym niż dotychczas zakresie dokumentować przebieg kontroli z użyciem środków elektronicznego zapisu obrazu i dźwięku, a zapisy takie powinny stanowić część protokołu kontroli ?”

21 lutego 2014 | Bez kategorii

sondażGłosowanie na naszej stronie internetowej odbyło się w okresie 15.12.2013 r. – 15.01.2014r.  W tym okresie odnotowano ok. 2100 odwiedzin na stronie SIPRP.  Spośród głosujących 76opowiedziało się za tym, że inspektorzy pracy powinni mieć możliwość w szerszym niż dotychczas zakresie dokumentować przebieg kontroli z użyciem środków elektronicznego zapisu obrazu i dźwięku, a zapisy takie powinny stanowić część protokołu kontroli, zaś 24% głosujących miało odmienne zdanie w tym zakresie.

 

Powyższe wyniki głosowania wskazują, że uznano za celowe przy dokumentowaniu  stanu faktycznego, w większym niż obecnie stopniu wykorzystywać te powszechnie obecnie dostępne rozwiązania techniczne.  

Trudno dziś chyba wyobrazić sobie kontrolę robót budowlanych czy legalności zatrudnienia bez utrwalania stanu faktycznego w formie zdjęć czy też nagrań dokonywanych przy użyciu kamer. Inspektorzy pracy przeprowadzający czynności służbowe bardzo rzadko decydują się  także na utrwalanie dźwięku.

Najczęściej za to zdarza się że to pracodawca (uprzedzając lub nie uprzedzając) nagrywa przebieg kontroli lub wykorzystuje w tym celu zapisy monitoringu.

 

Pamiętajmy również, że inspektor pracy jako chyba ostatni organ kontrolny działa w pojedynkę, i choćby z uwagi na bezpieczeństwo kontrolującego  warto pomyśleć o tego typu rozwiązaniach i jasno zdefiniować je w wewnętrznych procedurach kontrolnych i kancelaryjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

 

W następnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy w jednostce organizacyjnej w której pracujesz występuje problem rażących różnic w wynagradzaniu inspektorów pracy realizujących podobne co do ilości i jakości zadania?

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.