Podsumowanie Sondażu Nr 3 – „Czy wnioski o kontrole (skargi) kierowane do PIP powinny być rozpatrywane tylko po określonym przez prawo potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy ? ”

18 marca 2012 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie   15.02.2012r. – 15.03.2012r.  W okresie tym  odnotowano ponad 3000 wejść na stronę SIPRP, a znaczna większość, bo 82% głosujących  wypowiedziała się za koniecznością potwierdzania tożsamości wnioskodawców, zaś 12% głosujących była przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Aktualnie brak jest procedury potwierdzania tożsamości osób składających wnioski o przeprowadzenie kontroli (w tym tzw. skargi pracownicze). W praktyce każdy może …więc wnieść skargę na dowolny podmiot, podając np. nie swoje dane osobowe, nie istniejący adres, lub co gorsza adres  i dane osoby trzeciej. Niejednokrotnie  kierowana do wnioskodawcy („skarżącego”) korespondencja jest zwracana do urzędu, najczęściej z adnotacją „adresat nieznany”. Są też przypadki interwencji obywateli, których danymi osobowymi ktoś nieuprawniony się posłużył.

Zauważyć należy, iż traktowanie owych wniosków o kontrolę jako skarg utrudnia, a w wielu sytuacjach uniemożliwia racjonalne zaplanowanie i podjęcie kontroli w tych zakładach, w których potencjalnie istnieją największe zagrożenia czy nieprawidłowości, gdyż wszystkie te wnioski o kontrole („skargi”) załatwiane są niezależnie od ich wagi w pierwszej kolejności, w przejętym z KPA 30-dniowym terminem rozpatrzenia sprawy.

Składający wniosek o kontrolę nie musi wskazywać swojego interesu prawnego, często „skargi” składają sąsiedzi, konkurencja czy nawet skłócona rodzina. Prowadzi to do sytuacji wielokrotnie powtarzanych kontroli tego samego podmiotu, nawet  w sytuacji nie stwierdzenia istnienia wskazywanych nieprawidłowości. Kontrole takie przeprowadzane są bez możliwości poinformowania kontrolowanego podmiotu o rzeczywistej przyczynie kontroli, umożliwienia zapoznania się z zarzutami, możliwości wskazania dowodów czy też podjęcia środków prawnych w sytuacji  pomówienia, naruszenia dóbr osobistych czy innych dóbr podmiotu kontrolowanego

Drodzy Czytelnicy, przygotujcie się już na udzielenie odpowiedzi, na pytanie kolejnego sondażu, który zamieścimy w dniu 15.04.2012 r.

Czy uważasz, że system doskonalenia zawodowego inspektorów pracy powinien w szerszym zakresie uwzględniać takie formy kształcenia jak studia podyplomowe czy kursy kwalifikacyjne finansowane lub dofinansowywane przez pracodawcę?


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Podsumowanie Sondażu Nr 3 – „Czy wnioski o kontrole (skargi) kierowane do PIP powinny być rozpatrywane tylko po określonym przez prawo potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy ? ””

  • 1 admin napisał(a):

    Z tego wynika, że każdy np. osoba nie przyjęta do pracy lub konkurencja może skutecznie pisać do PIP donosy na dowolne firmy podpisując to dowolnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem – i spowoduje to wszczęcie w nich kontroli i rozpatrzenie takiej „sprawy” do miesiąca.

  • 2 Boryna napisał(a):

    W naszym kraju pisanie bezkarnych donosów jest w modzie.

  • 3 www napisał(a):

    Ciekawe ile takich skarg pisanych przez osoby podszywające się pod kogoś wpływa rocznie do instytucji i czy ktoś się zastanawiał co by było gdyby była to skarga z adnotacją wyrażenia zgody na ujawnienie skargi i inspektor by z tej klauzuli skorzystał – co by się wówczas stało z prawdziwym pracownikiem?