Podsumowanie sondażu nr 30: „Czy stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy powinny być publikowane np. na stronie www.pip.gov.pl lub w BIP PIP?”

22 czerwca 2014 | Bez kategorii

sondażGłosowanie odbyło się na naszej stronie internetowej w okresie 15.05.2014 r. – 15.06.2014r.  W tym okresie odnotowano ok. 5000 odwiedzin na stronie SIPRP. Spośród głosujących 96respondentów opowiedziało się za tym, że stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy powinny być publikowane np. na stronie www.pip.gov.pl lub w BIP PIP, a jedynie 4% głosujących miało odmienne zdanie w tym zakresie.

 

W strukturze Państwowej Inspekcji pracy od wielu lat funkcjonuje Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy, jako organ doradczy Głównego Inspektora pracy. Zadaniem tej Komisji jest m.in. ujednolicanie kierunków wykładniowych stosowanych przez organy PIP przepisów prawnych, a efektem prac są stanowiska, które po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Pracy staja się ważnym elementem rozstrzygnięć spraw rozpatrywanych przez organy PIP.

 

Powołując się na zadania statutowe SIPRP oraz potrzebę jawności działania organów władzy publicznej, wnioskiem z dnia 7.04.2014r. wystąpiliśmy więc do Głównego Inspektora Pracy  o opublikowanie na stronie internetowej PIP np. w Biuletynie informacji publicznej PIP lub w odrębnej zakładce na stronie głównej PIP dotychczas wydanych stanowisk Komisji Prawnej GIP oraz systematyczne zamieszczanie na stronie internetowej PIP kolejnych zatwierdzonych przez GIP rozstrzygnięć tego gremium. W naszym przekonaniu wpłynęło by to korzystnie na podniesienie prestiżu naszej instytucji i efektywność funkcjonowania organów PIP, a przede wszystkim ułatwiło by pracę inspektorom pracy zmniejszając ryzyko formułowania wobec nas zarzutów o niejednolite rozstrzyganie podobnych problemów prawnych. Na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zawnioskowaliśmy także o przekazanie SIPRP w formie elektronicznej wykazu aktualnych stanowisk Komisji Prawnej GIP, a także ich treści. …..

 

Pomijając na tym etapie sam fakt nie przekazania nam zgodnie z naszym wnioskiem wykazu i treści aktualnych stanowisk Komisji Prawnej GIP nie sądziliśmy, że w tak oczywistej, a jakże istotnej dla środowiska inspektorskiego sprawie spotkamy się z negatywnym stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy. Nie przekonuje nas informacja przekazana przez Halinę Tulwin – Dyrektora Departamentu Prawnego w odpowiedzi z 28.04.2014r. zgodnie, z którą nie ma podstaw prawnych do udostępniania, czy „upubliczniania” informacji, bądź stanowisk zajmowanych w poszczególnych sprawach na stronie internetowej Urzędu, a stanowiska Komisji Prawnej nie mogą być utożsamiane z „rozstrzygnięciami władzy publicznej”. W udzielonej nam odpowiedzi wskazano także, że stanowiska Komisji Prawnej GIP oraz Zarządzenia Głównego Inspektora Pracy nie są źródłem prawa i nie mogą nakładać żadnych obowiązków na obywateli, a mając charakter wewnętrzny obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne/podmioty podległe organowi wydającemu zarządzenie i są na bieżąco przekazywane do wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych PIP i zamieszczane w bazie aktów własnych programu LEX dostępnej wszystkim pracownikom PIP.

 

Zachęcamy więc, by każdy z inspektorów pracy na własnym przykładzie przekonał się, ile z  obowiązujących stanowisk Komisji Prawnej dostępnych jest we właściwym dla niego Okręgowym Inspektoracie Pracy, a także by odnalazł je w LEX-ie i podzielił się spostrzeżeniami w tym zakresie.

 

Z wyników powyższego sondażu wynika wyraźna potrzeba rozpowszechniania stanowisk Komisji Prawnej GIP w innej niż dotychczas formie, gdyż obecna forma dla naszych respondentów jest niezadowalająca. Skoro nie ma przeszkód do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej PIP Zarządzeń Głównego Inspektora Pracy to nie znajdujemy powodów, by nie były tam także publikowane stanowiska Komisji Prawnej GIP.

 

Wychodząc naprzeciw tak jednoznacznym oczekiwaniom społecznym Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP ponowi swój wniosek do Głównego Inspektora Pracy o zamieszczanie tychże stanowisk na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy, by były tak dostępne, jak publikowane tam Zarządzenia Głównego Inspektora Pracy.

 

W następnym sondażu zapytamy Was:

 

Czy jesteś za wprowadzeniem kadencyjności na stanowisku Głównego Inspektora Pracy?

 

Do pobrania

 

skan  naszego pisma z dnia 7.04.2014r.  oraz odpowiedzi z 28.04.2014r.

Pismo siprp - strona 1 z 2Pismo siprp - strona 2 z 2odp od GIP-1odp od GIP-2

 

 

 

 

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 6 do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 30: „Czy stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy powinny być publikowane np. na stronie www.pip.gov.pl lub w BIP PIP?””

 • 1 szeherezada napisał(a):

  Pismo jest typowym przykładem korespondencji z której ma coś wynikać lecz nikt łącznie z autorem nie wie co. Na stronie pierwszej dowiadujemy się, że stanowiska komisji nie mogą być utożsamiane z rozstrzygnięciami władzy publicznej,a na stronie następnej czytamy, że stanowiska te są ważnym elementem rozstrzygnięć spraw rozpatrywanych przez organy PIP. Domyślam się, że stanowiska są obligatoryjne dla inspektorów ale nie powinny być znane kontrolowanym podmiotom. Nie nazwała bym tego nowoczesną koncepcją funkcjonowania władzy publicznej

 • 2 kar napisał(a):

  Warto tu przytoczyć: „W demokratycznym państwie prawnym podstawową zasadą działania organów administracji jest jawność. Dlatego każdy dokument wytworzony przez organ wskazujący sposób interpretacji przepisów obowiązującego prawa, pomimo że przeznaczony jest przede wszystkim dla funkcjonariuszy tego organu, ma charakter informacji publicznej i jako taki podlegać będzie reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej.” – II SAB/Wa 119/08

 • 3 2801 napisał(a):

  Ktoś w naszej centrali cierpi na rozdwojenie jaźni w kontekście stanowisk Komisji Pr.

 • 4 realista napisał(a):

  W dniu 40 urodzin Kodeksu pracy najlepsze życzenia dla strażników jego treści- dla wszystkich koleżanek i kolegów z PIP- inspektorów pracy i nie tylko życzy jeden z Was, kolega z Polski wschodniej.
  Pragnę pozostać w przekonaniu ża OIP-y a już na pewno GIP z tego powodu przygotował konferencję, seminaria i inne liczne działania promocyjne z oczekiwaniem na wykorzystanie CZTERDZIESTKI KP żeby tak ważna ustawa spełniała oczekiwania i była orężem w walce z nieuczciwymi.

 • 5 Olo napisał(a):

  Mogę się mylić, ale moim zdaniem w tej sprawie wcale nie chodzi o to co było przedmiotem wniosku, i o brak podstawy prawnej tylko o jego nadawcę. Widocznie GIP nie chce pokazać, że zmienia coś (choćby nie wiem jak to było ważne dla instytucji, czy inspektorów) na wniosek Stowarzyszenia. Natomiast gdyby z tym wnioskiem wystąpił szary Poseł to wniosek taki pewnie został by niezwłocznie rozpatrzony i to pozytywnie – może wiec tędy droga szanowny Zarządzie.

 • 6 szeherezada napisał(a):

  Myślę, że GIP nie chce tego publikować bo niektóre stanowiska są dyskusyjne.
  Ale jeśli sprawa jest dla zarządu ważna wystarczy wniosek o udostępnienie tych stanowisk w trybie przewidzianym dla informacji publicznej i GIP będzie musiał w ciągu miesiąca wydać decyzję – albo udostępni albo odmówi, chociaż podstaw do odmowy raczej nie ma na co wskazuje post zamieszczony przez kar.