Podsumowanie sondażu nr 6 „Czy stanowiska osób nadzorujących czynności kontrolne powinny być obsadzane na drodze konkursu i na określoną kadencję?”

24 czerwca 2012 | Bez kategorii

 

Głosowanie odbywało się na naszej  stronie internetowej  w okresie   15.05.2012r. – 15.06.2012r.  Odnotowano wówczas ponad 4600 wejść na stronę SIPRP. Spośród głosujących 81%  wypowiedziała się za kadencyjnością i obsadzaniem takich stanowisk w drodze konkursu, a 19% głosujących było przeciwnych takiemu rozwiązaniu. Wyniki sondażu wskazują  na wyraźnie wyartykułowaną  potrzebę zmiany dotychczasowego systemu obsadzania stanowisk związanych z nadzorowaniem czynności kontrolnych. Procedury konkursowe i kadencyjność stanowić mogą istotny element jakości pracy i transparentności procedur obowiązujących w PIP. Podkreślić należy także oczywisty wymóg realizowania (m in. w ten sposób) polityki antykorupcyjnej w urzędzie, w czym jesteśmy dopiero na początku drogi.  Współczesne nauki o zarządzaniu odnoszące się do organizacji opartych na wiedzy (do których miejmy mamy nadzieję zalicza się także Państwowa Inspekcja Pracy) – wskazują na konieczność budowania relacji wewnątrzorganizacyjnych w oparciu o  kompetencje.

 

W następnym  sondażu zapytamy Was „Czy należy zmienić ilościowe podejście do planowania i rozliczania efektów czynności kontrolno nadzorczych prowadzonych przez inspektorów pracy ?”


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.