Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 19 marca 2013 r.

17 marca 2013 | Bez kategorii

We wtorek, 19 marca br. o godz. 11.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy  przy Sejmie RP. Tematem posiedzenia będzie stan realizacji II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,  przyjętego uchwałą Rady Ministrów z 21 września 2010 r. Celem programu jest stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich, opracowanie nowych technologii, metod i systemów zarządzania, które umożliwiłyby m.in. zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat ekonomicznych i społecznych…. W 2012 r. w ramach programu zrealizowano 99 zadań z obszaru działania służb państwowych oraz 79 projektów z obszaru badań naukowych i prac rozwojowych. Rada ma również przyjąć stanowisko m.in. w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników wykonujących czynności związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych w miejscu pracy.

Na stronie internetowej Rady Ochrony Pracy znajdziemy interesujące opracowanie przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego – Ocena skuteczności funkcjonowania systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników wykonujących czynności związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych w miejscu pracy .

 

źródło:

www.sejm.gov.pl

oraz http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material61.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 2 do wpisu “Posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 19 marca 2013 r.”

 • 1 brygadier napisał(a):

  Ciekawe co tym razem przyniesie posiedzenie ROP-u? jedynie senator Rulewski zna tematykę bhp. Trudno jednej osobie przekonać pozostałe do takiego samego myślenia. Nasz kochany rząd obciął PIP budżet a prezesi spółki EURO 2012 otrzymali premie w wysokości około 2.5 mln zł. Tak rządzący przejmują się pracobiorcami?!

 • 2 florek napisał(a):

  Obrona przed wyzyskiem
  Rozmowa z Jackiem Kowalskim z Komitetu Obrony Pracowników
  (…)
  Przedsiębiorcy, jak wykazały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, winni są pracownikom już ponad 200 mln zł. To wynika też ze słabości związków zawodowych czy polskiego prawa?

  – Państwowa Inspekcja Pracy mimo tego, że jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy tak naprawdę nie wykonuje tych zadań prawidłowo. Wiele uprawnień, które mogły być realizowane w sprawach dochodzenia roszczeń przez pracowników w gestii PIP nie leżą. Bardzo ważnym uprawnieniem inspektora pracy, które jest wykorzystywane znikomo lub wcale to np. wniesienie w imieniu pracownika powództwa do sądu pracy lub wstępowanie do toczącego się już postępowania o ustalenie stosunku pracy.
  Dodatkowo dochodzi sprawa kwalifikacji umów cywilnoprawnych – inspektor pracy powinien mieć uprawnienia do samodzielnej kwalifikacji umów, czyli oceniania czy charakter wykonywanej pracy wynika ze stosunku pracy. Obecnie takie uprawnienia ma wyłącznie sąd. (…)
  Za; http://www.przeglad-socjalistyczny.pl/wywiad-tygodnia/896-prekiel.html dostęp 20. 03. 2013 r.
  Czy ta opinia jest w pełni trafna? Można polemizować, jednak coraż wyraźniej widać, że w odczuciu ludzi PIP nie jest instytucją chroniącą pracowników przed wyzyskiem pracodawców.