Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

27 czerwca 2018 | Bez kategorii

Czytelników strony internetowej SIPRP informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (projekt z 21.05.2018 r.). Ma ono wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Pragniemy przypomnieć, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizacja społeczna (NGO), wielokrotnie wyrażało opinię na temat różnych projektów aktów prawnych. Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu konsultacjach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu inspektorów pracy zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, ale przede wszystkim w interesie społecznym przedstawiać głos środowiska,  które wszak współtworzymy. ….

 

Wszystkich zainteresowanych ww. tematyką z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy  zapraszamy obecnie do lektury ww. projektu wraz z uzasadnieniem – link do materiału źródłowego zamieszczamy na końcu niniejszego artykułu.  

 

do pobrania:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12312554/12515630/12515631/dokument345154.pdf

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12312554/12515630/12515631/dokument345155.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.