Projekty zmiany ustawy o PIP i o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – konsultacje społeczne.

05 czerwca 2012 | Bez kategorii

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafił skierowany do konsultacji społecznych poselski  projekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów o pracę oraz poselski projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W pierwszym z ww. projektów jako nieefektywne zostało oceniane dotychczasowe narzędzie wytaczania powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, które mógł wytoczyć pracownik, bądź inspektor pracy. Dlatego w projekcie proponuje się … wyposażyć inspektorów pracy w narzędzie polegające na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 §1 Kodeksu pracy oraz nakazania potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń, co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę, jeśli pracodawca nie zastosował się do dyspozycji wynikającej z art. 29 §2 Kodeksu pracy.

W drugim z wymienionych projektów, proponuje się zlikwidowanie przepisu pozwalającego na ustalenie minimalnego wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy  wchodzących na rynek pracy w niższej wysokości na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia dla osób w pierwszym roku pracy. Tym samym, proponuje się wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi dla wszystkich pracowników minimalne wynagrodzenie będzie ustalone w tej samej wysokości.

Inspektorzy pracy PIP działający jako organy władzy państwowej mają więc możliwość już na tym etapie dyskusji wyrazić swoje zdanie z pozycji praktyków i ekspertów, a bazując na doświadczeniu zawodowym, wskazać także inne, może lepsze rozwiązania.

Prosimy zatem o przekazywanie do 20.06.2012 r.  swoich opinii, uwag  i propozycji odnoszących się do załączonych projektów, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl  albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Stanowisko inspektorów pracy, reprezentowanych przez SIPRP zostanie przesłane Komisji ds. Kontroli Państwowej, Radzie Ochrony Pracy, a także Posłom sprawozdawcom. Omówienie przesłanych propozycji oraz nasze oficjalne stanowisko opublikujemy na www.siprp.pl.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 7 do wpisu “Projekty zmiany ustawy o PIP i o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – konsultacje społeczne.”

 • 1 mateo napisał(a):

  Po pierwsze już od dawna zostały określone w Kodeksie pracy warunki, w których winna być zawierana umowa o pracę. Umowy te zostały zastąpione skutecznie tzw. „umowami śmieciowymi”. Związki zawodowe dążyły do likwidacji umów śmieciowych i takie działania należy popierać. Umowy śmieciowe uderzają przede wszystkim w ludzi młodych, po studiach od których pracodawcy wymagają stażu. Czy ktokolwiek z PIP zadał sobie trud sprawdzenia ile umów o dzieło okazywanych w czasie kontroli zostało potem opodatkowanych… Myślę, że nikt. Dawanie nowego uprawnienia inspektorom pracy w formie wydawania decyzji na zawarcie umowy o pracę spowoduje podobny galimatias jak decyzja płatnicza. Jak wielkie były przychody PIP z egzekucji decyzji płatniczych? Wydaje się, że bardzo mierne. Nie należy wprowadzać częstych zmian w ustawie o PIP, ale zająć się na poważnie obowiązkami zawartymi w ustawie, a nie zajmować się banialukami.

 • 2 wikary napisał(a):

  ja uważam, że jest to słuszna inicjatywa, inspektor będzie miał bardziej skuteczne narzędzie w walce z powszechnie zawieranymi umowami cywilnymi w miejsce których powinny być zawarte umowy o prace. Nie zgadzam się z mateo iż napisane decyzji płatniczej powoduje jakieś nadmierne trudności. Zgodnie z naszą ustawą nie powinniśmy jej wydawać gdy świadczenie nie jest należne, sporne i tyle. Inna sprawa to czy inspektorzy pracy są przygotowani merytorycznie do prowadzenia takiego postępowania, jeżeli to będzie wyglądało tak jak do tej pory że każdy inspektor robi wszystko niezależnie od tego czy się na tym zna, czy tez się w tym specjalizuje, to będziemy narażać się tylko na śmieszność

 • 3 mateo napisał(a):

  Nie chodzi o napisanie dodatkowej decyzji administracyjnej tylko jej wyegzekwowanie od pracodawcy. Dlaczego w niektórych okręgach do dzisiaj świadczenia bezsporne i naliczone regulowane są wnioskami w wystąpieniach? Odpowiedź jest prosta – wydanie decyzji płatniczej powoduje konieczność kilkakrotnej powtórnej kontroli u pracodawcy, którego ta decyzja dotyczy. Moim zdaniem zmiany w ustawie o PIP powinny iść w kierunku takim, aby wszystkie świadczenia ze stosunku pracy niewypłacone przez pracodawcę regulowane były przez sądy pracy, a niewypłacenie wynagrodzenia powinno być traktowane jako przestępstwo pospolite i winno być ścigane z urzędu. należy zadać sobie pytanie – dlaczego pracownicy mają dokładać do nieuczciwych pracodawcy ze swoich „marnych pensji”. Tak jak pisze wikary – czy wszystko musi robić inspektor pracy? Dlaczego z kodeksu karnego zniknął art. 218 i nie ustanowiono dotychczas nowego przepisu? Pracodawcy – ci nieuczciwi w dalszym ciągu będą mieć eldorado.

 • 4 Kamil napisał(a):

  To dobre propozycje, bo do tej pory inspektor ma mało skuteczne narzędzia w tym zakresie, a tak nakazami wiele takich spraw można by szybko zakończyć. Warto by jeszcze wprowadzić do projektu zmianę że odwołanie od tych nakazów przysługuje do Sądu Pracy.

 • 5 mateo napisał(a):

  W nawiązaniu do wypowiedzi kamila – nikt nie zmieni kodeksu postępowania administracyjnego. Moim zdaniem ustawodawca powinien doprecyzować w sposób jasny i szczegółowy warunki, w których zawierane są umowy cywilnoprawne. Często na budowach przedkłada się kontroli umowy – zlecenia i umowy o dzieło, gdzie takie umowy nie powinny mieć prawa bytu.

 • 6 Zorro napisał(a):

  Nasze wystąpienia są często bezskuteczne, a procedura sądowa dla ustalenia istnienia stosunku pracy jest długotrwała, więc każda zmiana takiego stanu rzeczy i uskutecznienie procedury to krok w dobrym kierunku.

 • 7 Dyzio napisał(a):

  Czas najwyższy skończyć z tym obniżonym w pierwszym roku pracy wynagrodzeniem minimalnym – to zwyczajna dyskryminacja tych młodych ludzi.