Pytania o Europę: „Wydelegowani”. Debata w Warszawie.

22 października 2017 | Bez kategorii

W dniu 19.10.2017 mieliśmy przyjemność przysłuchiwać się kolejnej debacie zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Eberta w Polsce z cyklu: „Pytania o Europę”, poświęconej tym razem pracownikom delegowanym, czyli osobom zatrudnionym, które zostały wysłane przez pracodawcę, żeby tymczasowo świadczyć usługi w innym kraju członkowskim UE.  Chociaż pracownicy delegowani stanowią małą część rynku pracy w Unii Europejskiej (mniej niż 1% wszystkich zatrudnionych w UE) to plany zmian w dyrektywach regulujących warunki ich zatrudnienia spowodowały burzliwą dyskusję polityczną. ….

 

Zmiany popierane przede wszystkim przez Francję i Niemcy które to państwa motywują  je ochroną rodzimych pracowników i przedsiębiorstw przed tak zwanym dumpingiem socjalnym.

 

Inne stanowisko w tej kwestii zajmuje Polska i niektóre inne „nowe” kraje członkowskie Unii Europejskiej.  Wprowadzenie nowych regulacji oznaczałoby ogromne kłopoty np. dla przedsiębiorstw świadczących usługi w transporcie międzynarodowym czy budownictwie.

 

W trakcie debaty starano się przedstawić m. in. następujące zagadnienia:

  • Na czym polegają obecne regulacje unijne dotyczące delegowania?
    • Jakie są propozycje zmian?
    • Jakie są stanowiska polskich i niemieckich organizacji pracowników i pracodawców wobec proponowanych modyfikacji dyrektyw?
    • Czy dyskusja nad dyrektywą przyczyni się do pogłębienia różnic w obrębie UE?

 

W dyskusji, reprezentując różne punkty widzenia,  udział wzięli:

 

Mirjam Alex – adwokatka w dziale prawnym niemieckiego związku zawodowego ver.di

 

Stefan Schwarz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

 

Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

Debata odbyła się w „Marzyciele i Rzemieślnicy” w Warszawie przy  ul. Brackiej 25.

Ponieważ w mediach masowych trudno znaleźć rzetelne przedstawienie tego złożonego problemu, a przeważają relacje publicystyczne, które w naszej profesji nie powinny być  (a niestety często są) podstawą do kształtowania poglądów na sprawy –  zapraszamy gorąco do zapoznania się z relacją z dyskusji:

 

https://www.facebook.com/events/367806006995685/permalink/371089046667381/

 

Korzystając z okazji, zapraszamy także do zapoznania się z wprowadzającym do dyskusji artykułem autorstwa Artura Nowaka-Fara, dyrektora Instytutu Prawa SGH. Zawiera on ogromny zasób wiadomości, nie przekazywanych na szkoleniach wewnętrznych.

 

 

link – DYREKTYWA O PRACOWNIKACH DELEGOWANYCH –
PROPONOWANE ZMIANY REGULACYJNE I ICH NEGOCJOWANIE


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.