Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

17 maja 2016 | Bez kategorii

ryfka_zbigniew_insp_pracy_kaj

 

Informujemy, iż w czasie dzisiejszego posiedzenia Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Głównego Inspektora Pracy w sprawie powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

 

 

Zbigniew Ryfka jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika. W latach 1985-1991 pracował w przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Sosnowcu na stanowisku osoby dozoru średniego. W 1991 roku rozpoczął pracę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Pracował w sekcji nadzorującej kopalnie węgla kamiennego, którą następnie przez wiele lat kierował. Reprezentował OIP w pracach Komisji ds. Oceny Stanu Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Pełnił także funkcję Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. Nadzoru.

 

Serdecznie gratulujemy !


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.