Relacja z Walnego Zebrania Członków SIPRP.

19 kwietnia 2012 | Bez kategorii

 

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 18.04.2012r. zostały podjęte uchwały zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SIPRP za 2011r. i o zmianie niektórych postanowień statutu Stowarzyszenia. W Statucie wprowadzono przede wszystkim  regulacje stanowiące realizację Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 16.02.2012r. znak KR-XI Ns-Rej. KRS 328/12/160 głównie  w zakresie oddziałów i delegatów. Jednolity tekst statutu zostanie opublikowany na stronie www po sądownym zatwierdzeniu zmian. Tą drogą składamy także serdecznie podziękowania wszystkim tym, którzy przybyli na Walne Zebranie Członków SIPRP i przyczynili się do przyjęcia uchwał w ww. kwestiach.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.