Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – konsultacje społeczne.

07 kwietnia 2013 | Bez kategorii

 

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej trafił skierowany do konsultacji społecznych senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk senacki nr 316).

 

W aktualnym stanie prawnym dodatek za pracę w porze nocnej może być włączony do minimalnego wynagrodzenia za pracę, co prowadzi do oczywistego nierównego traktowania, szczególnie pracowników najniżej wynagradzanych. Jeżeli bowiem pracownik zatrudniony za wynagrodzenie równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jest zatrudniony w porze nocnej, przysługujący mu dodatek za pracę w porze nocnej może być (i najczęściej jest) włączany do tego wynagrodzenia….

 

W praktyce oznacza to, że takie samo wynagrodzenie 1600 zł. brutto miesięcznie  otrzymać może  w tej samej firmie pracownik pracujący na cały etat w dzień, oraz pracownik wykonujący pracę w porze nocnej… i to niezależnie od liczby godzin przepracowanych w nocy. Dla każdego jest oczywiste, że wyższe wynagrodzenie (przynajmniej o ten dodatek 20%) – powinien otrzymywać drugi z tych pracowników. Nie trzeba także nikogo przekonywać, że praca w nocy jest pracą cięższą, i w dodatku wpływającą niekorzystnie na zdrowie pracownika.

 

Przypominamy, że aktualnie na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Tak więc kwestie najbardziej żywotne dla setek tysięcy pracowników określa nie ustawa czy nawet rozporządzenie, ale… wewnętrzne uregulowanie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmierza do tego, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym celu proponuje się w artykule 6 ust. 5 ustawy dodanie pkt 4 powodującego wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za pracę w porze nocnej.

 

Przypomnijmy także, że 3.07.2012 r. SIPRP wyrażało opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawartego w druku sejmowym nr 510 mającego na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy poprzez zrównanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od stażu pracy – opinia ta jest dostępna pod adresem:

 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/3ACE752B0166C873C1257A33002B39AF/%24File/510-001.PDF

 

Po raz kolejny inspektorzy pracy, działający jako organy władzy państwowej, reprezentowani przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – mają więc możliwość wyrazić swoją opinię o proponowanych zmianach, z punktu widzenia  praktyków i ekspertów.

 

Prosimy więc o przekazywanie do 15.04.2013 r.  swoich opinii i  uwag  odnoszących się do załączonego projektu, najlepiej drogą mailową na jeden z adresów: siprp@onet.pl lub zarzad@siprp.pl,  albo używając formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Opinia naszego Stowarzyszenia zostanie przesłana Senackiej Komisji Ustawodawczej i Radzie Ochrony Pracy oraz opublikowana na www.siprp.pl.

 

do pobraniasenacki projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.