Senat RP rekomenduje zwiększenie budżetu PIP na 2013 r. o milion złotych

10 stycznia 2013 | Bez kategorii

Przypomnijmy, że  pomimo pozytywnej opinii Komisji ds. Kontroli Państwowej do przedłożonego przez Głównego Inspektora Pracy budżetu PIP na 2013 r, z zaplanowanych 303 698 tys. zł Sejm „obciął” budżet do 278 755 tys. zł., (tj. o największą kwotę w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych), przeznaczając te środki na sport wyczynowy. Co więcej, kwota ta po „obcięciu”, była nawet mniejsza od kwoty przyznanej inspekcji na rok 2012, która wynosiła 283 846 tys. zł.

 

Następnie ustawa budżetowa, uchwalona  przez Sejm 12 grudnia 2012 r.  trafiła do Senatu. Jej procedowanie w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczęło się od prac Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej.  Na posiedzeniu tej Komisji w dniu 3 stycznia …. uczestniczyły: Zastępca Głównego Inspektora Pracy – Małgorzata Kwiatkowska oraz Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów – Grażyna Witkowska. W trakcie posiedzenia wniosek o wprowadzenie poprawek w części budżetowej nr 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, zgłosił Senator Jan Rulewski. Celem poprawek było zwiększenie środków finansowych Państwowej Inspekcji Pracy o kwotę 4 748 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na:… wypłaty świadczeń na rzecz pracowników inspekcji (a wynikających z przepisów bhp), wydatki związane z informatyzacją urzędu oraz niezbędne remonty budynków w których mieszczą się okręgowe inspektoraty pracy, a także na sfinansowanie działań PIP na rzecz promocji ochrony pracy i prewencji wypadków przy pracy. Senator Jan Rulewski zaproponował, aby środki te pochodziły z kwot pozostających w dyspozycji Ministra Sportu. Komisja poparła tę poprawek, a na sprawozdawcę opinii komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wybrano senatora Jana Michalskiego.

 

Niestety, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 4 stycznia 2013 r. ta poprawka Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej (oznaczona nr 4) nie uzyskała poparcia i „przepadła” w głosowaniu,. Ostatecznie Komisja zarekomendowała Senatowi poprawkę (oznaczoną nr 2), zwiększającą o 1 milion zł środki na wydatki bieżące Państwowej Inspekcji Pracy, kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego. W dniu 8 stycznia 2013 r. Senatorowie przyjęli tą poprawkę i przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy budżetowej na 2013 r. w całości, wraz  z wprowadzonymi do niej poprawkami.

 

Teraz ustawa budżetowa na 2013 r. z poprawkami Senatu trafi z powrotem do Sejmu.

 

Pragniemy wyrazić podziękowanie  za ogromne zaangażowanie Pana Senatora Jana Rulewskiego w sprawę ratowania budżetu PIP, zarówno w toku procedowania ustawy okołobudżetowej jak i ustawy budżetowej. Zaangażowania, co należy podkreślić, nie spowodowanego partykularnymi interesami PIP, lecz troską o skuteczne wywiązywanie się Państwa ze swoich zobowiązań wobec obywateli. Dziękujemy także Panu Senatorowi za wszystkie ciepłe słowa skierowane pod adresem inspektorów pracy.

 

Do pobrania link do retransmisji  z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013r.  – rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2013 w części dotyczacej PIP

 

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1357215462011&timeTo=1357218417680&channel=18

 

 

do pobrania linki do retransmisji  z posiedzenia Komisja Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 4.01.2013r. – rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2013 oraz przyjęcie stanowiska komisji  w sprawie ustawy budżetowej na rok 2013.

 

 

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1357286660439&timeTo=1357292220856&channel=5

 

http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?timeFrom=1357286660439&timeTo=1357292220856&channel=5


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 6 do wpisu “Senat RP rekomenduje zwiększenie budżetu PIP na 2013 r. o milion złotych”

 • 1 Kamil napisał(a):

  Pozbawienie PIP po raz kolejny ustawą okołobudżetową szans na podwyżki wynagrodzeń to sygnał dla Głównego Inspektora Pracy by i jak najwcześniej zabiegać o poparcie ROP-u i Parlamenatrzystów takich jak Pan Senator Rulewski oraz jak najszybciej zacząć starania o wymienienie PIP w ustawie okołubudżetowej na rok 2014r jako instytucji wyłączonej z „mrożenia płac”, a w planie budżetu na 2014r. przewidzieć wzrost funduszu płac.

 • 2 florek napisał(a):

  Pobudowało się Orliki i stadiony, to je teraz trzeba utrzymywać z budżetu – kosztem m.in. inspekcji pracy… Lobby skorumpowanego środowiska – o czym świadczą afery w PZPN – górą. Lobbing „uciążliwego” według pracodawców środowiska ochrony pracy -nie ma w tym układzie żadnych szans.

 • 3 Jurek napisał(a):

  Z przebiegu posiedzenia komisji senackiej z dnia 2.01.2013 r. wynika, że tylko dwu senatorów (Rulewski i Kogut)wie o co chodzi w działalności PIP.
  Żenujący jest poziom wiedzy przewodniczącego komisji o tym kto jest wierzycielem mandatów i innych kar nakładanych przez inspektorów pracy – może trzeba by dla senatorów tej komisji zorganizoważ spotkanie wyjaśniające podstawowe kwestie w tym zakresie

 • 4 kerkot napisał(a):

  Przecież najłatwiej zarządzać tworem , którym nikt nie ma pojęcia co robi i czym się zajmuje. Przez tyle lat transformacji naszej instytucji udało nam się zyskać jedynie mnóstwo dodatkowych obowiązków za „nic”. Co roku dokładano nam obowiązków a nasi „władcy” oddawali do budżety potężne kwoty. Należałoby przeanalizować prawo unijne, czy nie należy się rewaloryzacja płac w każdym roku o wskaźnik inflacji. w naszej instytucji istnieje departament prawny, ale czy wie jak do tego zagadnienia podejść. Niedługo – jak tak dalej pójdzie nasze płace będą na poziomie płacy dozorcy w dobrej firmie…

 • 5 zuzia napisał(a):

  czyli podwyżek nie bedzie w tym roku ?????

 • 6 peter napisał(a):

  O podwyżkach należy zapomnieć – według mojej wiedzy do 2015 roku włącznie. Czasy prosperity. PIP są już historią. tak jak już pojawiały się komentarze zarobki super specjalistów inspektorów pracy będą niedługo na poziomie dozorców w porządnych firmach.