Uwaga ważne! Propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

07 marca 2016 | Bez kategorii

uwaga ważne

Do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął projekt zmian w rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

Wraz z przedmiotowym projektem otrzymaliśmy zaproszenie  do wzięcia udziału w spotkaniu roboczym poświęconym tym propozycjom. Konferencja ta odbędzie się w dniu 17.03.2016 r. w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju .

 

Uważamy za zasadne uczestniczenie w tego typu spotkaniach, by już na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w imieniu środowiska inspektorów pracy, ale przede wszystkim w interesie społecznym odnieść się do przedstawionych propozycji zmian.  I przedstawić własne, wynikające wszak z naszego własnego, inspektorskiego „know how”. …….

 

Czytelników naszej strony internetowej uprzejmie więc prosimy o zgłaszanie do dnia 11.03.2016 r. na adres mailowy Zarządu Głównego SIPRP  (zarzad@siprp.pl) merytorycznych uwag i opinii. Wykorzystamy je w naszym stanowisku, które przedstawiciel Zarządu Głównego SIPRP zaprezentuje w Ministerstwie Rozwoju.

 

O dalszym przebiegu prac informować będziemy na bieżąco.

 

 

do pobrania:

 

Zał. do pisma NK.45881.16

 

Pismo zapraszające na spotkanie 17.03.2016.pdf


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.