Uwaga! Zwiększone ryzyko związane z bakteriami Legionella w czasie „odmrażania” gospodarki!

20 maja 2020 | Bez kategorii

Na portalu Health and Safety Executive zamieszczono ostrzeżenie przed  zwiększonym ryzykiem związanym z bakteriami rodzaju Legionella w czasie „odmrażania” gospodarki. Nie zawsze  zagrożenie to w sposób wystarczający sobie uświadamiamy.

 

Jeśli podczas „zamrożenia” gospodarki spowodowanego pandemią koronawirusa budynek został zamknięty lub eksploatowany był mniej intensywnie, to z uwagi na brak stałego przepływu  w systemie wodnym może wystąpić zwiększone ryzyko infekcji bakterią z rodzaju Legionella czego konsekwencją jest groźna choroba – legioneloza.

 

Potencjalnymi źródłami infekcji mogą być w szczególności: …..systemy gorącej wody, wieże chłodnicze i skraplacze wyparne, baseny SPA, naturalne sadzawki, źródła termiczne, fontanny, zraszacze, urządzenia do terapii oddechowej,  myjnie samochodowe, urządzenia chłodzone wodą.

 

Zachorowania wywołane zakażeniem bakteriami z rodzaju Legionella mogą przebiegać pod postacią:

  • Choroby legionistów – poważna forma zapalenia płuc, często z towarzyszącymi objawami uszkodzenia wielu narządów, o śmiertelności na poziomie 10-15 %. Typowe objawy tej choroby obejmują: objawy grypopodobne, kaszel, zapalenie płuc, ponadto u ok. 50% chorych występuje biegunka i oznaki splątania. Okres wylęgania wynosi zwykle 2-10 dni, może się jednak wydłużyć do 3 tygodni u osób z obniżoną odpornością
  • Choroby legionistów bez objawów zapalenia płuc – m.in. grypopodobna gorączka Pontiac. Okres wylęgania wynosi 12-48 godz. i objawia się jako choroba grypopodobna trwająca kilka dni. Zapadalność jest o wiele wyższa niż w chorobie legionistów – do 95% osób narażonych na zakażenie.

 

Ludzie zakażają się chorobą legionistów poprzez układ oddechowy w wyniku inhalacji/wdychania aerozolu wodno-powietrznego zawierającego bakterie z rodzaju Legionella. Im mniejsze kropelki tym większe prawdopodobieństwo wywołania infekcji, nie stwierdzono natomiast szerzenia się choroby z człowieka na człowieka.

 

Pracodawcy, przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, zarządcy  obiektów budowlanych powinni identyfikować i kontrolować ryzyko związane z tym czynnikiem zagrożenia. Jeżeli ocena ryzyka nie zawiera tego zagrożenia – niezbędne jest dokonanie jej aktualizacji, a w razie potrzeby zastosowanie adekwatnych środków redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego..

 

Zmniejszenie ryzyka zakażeń spowodowanych przez bakterie rodzaju Legionella osiągnąć można przez kompleksową kontrolę jakości ciepłej wody, w tym wykonywanie systematycznych badań próbek wody. W Polsce, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) zarządcy lub właściciele budynków, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny przeprowadzają badania ciepłej wody z minimalną częstotliwością pobierania próbek oraz postępują zgodnie z procedurą postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego.

 

Dokładne informacje na temat legionelozy zawierają strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

https://www.hse.gov.uk/news/legionella-risks-during-coronavirus-outbreak.htm?utm_source=govdelivery&utm_medium=email&utm_campaign=coronavirus&utm_term=hot&utm_content=legionella-18-may-20#hot


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.