Ważne. Oficjalne stanowisko PIP w sprawie niektórych wątpliwości związanych z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

04 marca 2018 | Bez kategorii

 

Miło nam poinformować, iż „rzutem na taśmę”, bo w dniu wejścia w życie nowych, a już budzących tak wiele kontrowersji uregulowań, kierownictwu Państwowej Inspekcji Pracy udało się sformułować wyjaśnienia (albo jak kto woli: interpretacje) niektórych przepisów  ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.  Jak napisano w oficjalnym dokumencie, są to pytania i odpowiedzi uzgodnione z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O stanowisku tym nie zdążyły jeszcze poinformować media tradycyjne – stąd też nasza w tej mierze informacja.

 

 

 

Jest to szczególnie ważne dla Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,  gdyż w ostatnich dniach odnotowaliśmy istny zalew zapytań odnośnie wstrzymania udzielania jakichkolwiek porad w kwestii tej ustawy przez jednostki organizacyjne PIP, przy jednoczesnej medialnej zachęcie samej PIP do zwracania się po porady właśnie do PIP, a szczególnie do Okręgowych Inspektoratów Pracy. Problem rozwiązał się na szczęście sam……

 

Oczywiście stawianych jest wiele więcej pytań, a niektóre zawarte w dokumencie odpowiedzi można uznać za ogólnikowe lub odwołujące się do pojęć prawnie niezdefiniowanych, potocznych lub nieweryfikowalnych.  Ale opublikowanie owych „interpretacji”  to mimo wszystko wielki krok do przodu, w porównaniu do innych fundamentalnych przepisów prawa pracy,  których wejściu w życie nie towarzyszyły takie przeznaczone „dla szarego obywatela” wyjaśnienia. 

 

Mamy nadzieję, ze nowe przepisy, nie będą jednak polem do powszechnych nadużyć czy prostego obliczonego na zysk cwaniactwa (co zdaje się wynikać z dotychczasowej wrzawy medialnej). Jesteśmy jako Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej głęboko przekonani, iż ogół przedsiębiorców i pracodawców postępować będzie zgodnie z literą, a przede wszystkim z duchem nowego prawa. A ratio legis, a także społeczne przeznaczenie nowego prawa dla wszystkich jego użytkowników jest chyba zrozumiałe.

 

Najbliższą niedzielę, tj. 11 marca ogłaszamy więc Narodowym Testem Dojrzałości Obywatelskiej Przedsiębiorców i Pracodawców i Dniem Szacunku dla Pracownika Handlu.  Już wkrótce przekonamy się naocznie czy ten test zostanie zaliczony.

 

Trudno sobie przy tym wyobrazić, co sugerują niektóre media, a nawet niektórzy politycy – iż inspektor pracy, na którym spoczywa obowiązek sumiennego wykonywania swoich obowiązków służbowych traktował będzie naruszenia prawa obwarowane tak wysoką ustawową sankcją „z przymrużeniem oka”, i zawieszał będzie funkcjonowanie prawa wobec podmiotów, które w zorganizowany sposób to właśnie prawo łamią – powołując się wyłącznie na to iż jest to tzw. „pierwsza kontrola” w tym zakresie. Wszak ignorantia iuris nocet !

 

Życzymy więc wszystkim handlowcom bezkonfliktowego odnalezienia się w nowej rzeczywistości prawnej, a pracownikom placówek handlowych prawdziwego niedzielnego wypoczynku, nie nacechowanego jednak troską o to „co pozostawili w miejscu pracy  w sobotę i co będzie tam na nich czekać w poniedziałek”.

 

Do pobrania: 

 

Pytania i odpowiedzi uzgodnione z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni” : https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy/86983,ustawa-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta.html


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.