Wniosek Ministra Stanisława Szweda o wyrażenie przez SIPRP opinii do projektu „rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów dotyczących agencji zatrudnienia”.

13 kwietnia 2017 | Bez kategorii

Pan Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 14.03.2017 r. zwrócił się do liderów dziewięciu imiennie wskazanych podmiotów: Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Prezesa Związku Powiatów Polskich, Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezesa Zarządu Związku Byłych Pracowników PGR, Prezesa Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Prezesa Związku Pracodawców Mediów Publicznych, Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – z prośbą o wyrażenie opinii  w zakresie projektu (z dnia 6.03.2017 r.) „rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie (wzorów dokumentów dotyczących) agencji zatrudnienia”. ( PDF – pisma Ministra Stanisława Szweda )

 

Jest to dla naszego Stowarzyszenia na tej krótkiej liście organizacji obywatelskich pro bono ogromny zaszczyt i niewątpliwe kolejne wyróżnienie. ……

 

Informujemy, że nadsyłane opinie naszych członków, a także czytelników strony www.siprp.pl (za które serdecznie dziękujemy) tak, jak to jest za każdym razem zostaną wzięte pod uwagę przy zajmowaniu stanowiska przez Zarząd SIPRP.

 

Opinia naszego Stowarzyszenia w zakresie ww. projektu po jej sporządzeniu zostanie przesłana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

do pobrania:

 

 

projekt rozporządzenia – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12296300/12421058/12421059/dokument279540.pdf

 

uzasadnienie – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12296300/12421058/12421059/dokument279541.pdf

 

link do pisma przewodniego na RCL  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//525/12296300/12421058/12421060/dokument279544.docx

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.