Wspieramy inicjatywę Kierownictwa PIP – podjęcie działań na rzecz zwiększenia skuteczności realizacji funkcji kontrolnej przez Państwową Inspekcję Pracy.

04 marca 2012 | Bez kategorii

 

W dniu 15 lutego 2012 r. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca pod przewodnictwem posłów Arkadiusza Czartoryskiego i Artura Kani wysłuchała informacji Zastępcy Głównego Inspektora Pracy – Pana Grzegorza Łyjaka o skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. W swoim wystąpieniu Zastępca Głównego Inspektora Pracy jako jedną z bardziej istotnych przeszkód w wykonywaniu przez PIP funkcji kontrolnych wymienił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która … Jego zdaniem powoduje, że „musimy działać w trzech różnych wariantach, zależnie od typu pracodawcy, i tak jeśli mamy pracodawcę niebędącego przedsiębiorcą oraz przedsiębiorcę wyłączonego spod działania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie jesteśmy zobligowani ani do wystawiania upoważnień, ani do zawiadamiania o planowanej kontroli. Mamy też grupę przedsiębiorców, którzy objęci są działaniami Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, w jej ramach mamy taką możliwość, że nie stosujemy zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli, poprzestajemy tylko na upoważnieniu do kontroli. Trzecia grupa, to przedsiębiorcy, do których nie ma zastosowania ta konwencja i wówczas  w pełnym zakresie stosowana jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, czyli są upoważnienia i zawiadomienia o kontroli”.

Zastępca Głównego Inspektora Pracy zgłosił także Komisji inne problemy wynikające z obowiązujących przepisów, które w większym bądź mniejszym stopniu utrudniają skuteczną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. brak niektórych definicji w zakresie czasu pracy, czy też definicji placówki handlowej. Ponadto podkreślił konieczność wprowadzenia zapisów obligujących do zawierania umów o pracę oraz zgłaszania osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego, przed dopuszczeniem do pracy. Podkreślił także problemy z zatrudnianiem cudzoziemców na podstawie oświadczeń i podniósł, że Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła szereg propozycji zmian przepisów bhp.

Po wysłuchaniu ww. informacji i dyskusji, Komisja postanowiła wystąpić  z opinią do Komisji Gospodarki o rozważenie możliwości zmiany przepisów w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Uważamy, że jest to bardzo ważne działanie naszej instytucji, ukierunkowane na zwiększenie skuteczności i zapewnienie realizacji celów ustawowych PIP czyli m.in. kontrolę przestrzegania niektórych podstawowych praw konstytucyjnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze wszech miar wyrażamy swoje poparcie dla podjętych działań. Tradycyjnie proponujemy przekazywanie nam wszelkich uwag i spostrzeżeń w tym zakresie, które Zarząd Główny SIPRP zbierze i prześle wraz z opinią SIPRP do Komisji ds. Kontroli Państwowej.

 

Do pobrania pełny zapis posiedzenia Komisji zawarty w  biuletynie nr 11 z 15.02.2012r. –  plik do pobrania


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 9 do wpisu “Wspieramy inicjatywę Kierownictwa PIP – podjęcie działań na rzecz zwiększenia skuteczności realizacji funkcji kontrolnej przez Państwową Inspekcję Pracy.”

 • 1 Olaf napisał(a):

  Według oficjalnych opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej (zupełnie odmiennych niż stanowisko GIP w tej sprawie) Konwencja MOP Nr 81 ma zastosowanie do wszystkich bez wyjątków przedsiębiorców, a nie tylko do tych działających w przemyśle i handlu, więc nie może być mowy o 3 rodzajach kontroli, tylko o jednym modelu – dla wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców.

 • 2 Dyzio napisał(a):

  A dlaczego Główny Inspektor Pracy nie wykorzystuje w tym celu położenia PIP pod Sejmem by szybką ścieżką w drodze projektów komisyjnych wprowadzić do ustaw te wszystkie zapisy na których brak narzeka? Choć w GIP-ie jest cały sztab ludzi, to nie ma kto tego zrobić – pewnie wymyślają nowe ankiety dla inspektorów.

 • 3 pablo napisał(a):

  a dlczego gip przyjmuje taką interpretację, która jest dla nas niekorzystna. Sami sobie plączemy ręce. Skoro są opinie ministerstwa, ze konwencja ma zastosowania do wszystkich przedsiębiorców, to po co gip zajmuje stanowisko przeciwne – niekorzystne

 • 4 Olaf napisał(a):

  Te 3 modele kontroli wprowadził w III.2009r poprzedni dwukrotny szef Inspekcji Pracy, (który na domiar złego zrzekł się też naszych podwyżek proponowanych przez Posłów). Do tamtej pory swoboda działalności gospodarczej praktycznie nam nie przeszkadzała w kontrolach z racji tego, że Konwencja MOP 81 przez 4 lata nas w pełni z niej wyłączała bez względu na rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy. Choć do ustawy o swobodzie poza zmiana nazwy rozdziału dopisano obowiązek uprzedzania o kontroli to przecież i w Konwencji Nr 81 taki zapis jest, który nas od niego zwalnia, więc procedura kontroli nie powinna ulec zmianie. Owszem jedynym wyjątkiem są kontrole oceny zgodności realizowane przez PIP, do których swoboda działalności ma pełne zastosowanie. Poczytajcie sobie artykuły na ten temat na http://www.prawo-pracy.pl/artykuly-28-strona-2.html i http://www.prawo-pracy.pl/artykuly-28-strona-3.html A swoja drogą ciekawe, czy SIPRP ma te stanowiska – może warto zapytać Zarząd poprzez Formularz Kontaktowy lub na jeden z adresów mailowych.

 • 5 pablo napisał(a):

  gip wychodzi z założenia, ze konewencja nr 81 ma zastosowanie tylko do zakładów z branży przemysłowej i handlowej (zgodnie z jej nazwą)a do pozostałych zakladów należy stosować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 • 6 Robin napisał(a):

  Dla zainteresowanych stanowiska Pani Minister Jolanty Fedak w sprawie podmiotowego zakresu stosowania Konwencji MOP Nr 81 można znaleźć w archiwum Sejmu – jest tam pełna treść interpelacji poselskiej i odpowiedź na interpelację. Teksty te są dostępne pod adresem http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/f09678d44ca3e8fac125789400293d60?OpenDocument Uzupełnienie odpowiedzi można znaleźć pod adresem http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/30dcdb30162c307fc12579100042bbc4?OpenDocument

 • 7 wicek napisał(a):

  wydaje się, ze z tymi stanowiskami winien zapoznać się przede wszystkim gip, na pewno też zapoznał sie z nim, ale jest mu trudno zmienić swoje, bo oznaczałoby to w pewnym sensie przyznanie się do błedu, z drugiej strony dziwi, że inne instytucje zajmuję korzystane dla nas stanowisko, a nasz gip woli swoim krępować nam pracę

 • 8 Robin napisał(a):

  Na stronach sejmowych w odpowiedzi Ministra Gospodarki na interpelację poselską można znaleźć interesujące stanowisko Ministra Gospodarki odnośnie relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd878392962bc12573b500459bdb/c5a55506a9863d08c125789400293d66?OpenDocument Z tego dokumentu też jasno wynika, że Konwencja MOP Nr 81 w pełni nas wyłącza z ograniczeń, które nałożyła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

 • 9 MMM napisał(a):

  Wobec powyższych stwierdzeń i faktów należy jednoznacznie stwierdzić że tak jak chciał tygodnik „Wprost” Głównym Inspektorem Pracy winna zostać Jolanta Fedak dla dobra inspekcji i pracowników zakładów usługowych!!! Tak więc pozwolę sobie zaintonować: JOLKA, JOLKA NA GIP-a NAJLEPSZYM KANDYDATEM JEST!!