Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016! Podsumowanie czwartego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

31 grudnia 2015 | Bez kategorii

źródło - https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT79xadNp0FjUJ-dpqQSzLVsvx5xes3za3Jw58LLUcmDtFUOjRu

 

Kończy się rok 2015 – czwarty rok działalności Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. O najważniejszych działaniach podejmowanych w Waszym imieniu przez Zarząd Główny – informowaliśmy Was na bieżąco.

 

 

Z satysfakcją obserwujemy, że nasze stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa (NGO), reprezentująca środowisko inspektorów pracy, jest postrzegane jako poważny partner, nie tylko przez liczące się w Polsce organizacje pozarządowe, ale także przez parlamentarzystów, urzędy i różne gremia decyzyjne. Kolejny rok zdaje się potwierdzać, że paradoksalnie, najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju, czyli działać w najbliższym naszym otoczeniu i w kręgach zajmujących się zawodowo ochroną pracy w Polsce. …….

 

Rzetelnie informujemy o najważniejszych dla naszego środowiska sprawach, a także, nieraz z przymrużeniem oka komentujemy je na stronie internetowej. Codziennie odwiedza ją od kilkudziesięciu do kilkuset osób, również z tak zwanych kręgów opiniotwórczych i decyzyjnych. Fragmenty naszych publikacji odnajdujemy w artykułach prasowych, materiałach parlamentarnych, wystąpieniach posłów i senatorów wygłaszanych z trybuny sejmowej czy senackiej. Informowaliśmy czytelników strony o wielu projektach aktów prawnych dotyczących działalności inspektorów pracy oraz opiniowaliśmy w toku procedowania projekty ustaw dotyczących działalności inspektorów pracy,  w tym projekt zmiany Kodeksu pracy oraz projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

 

Niewątpliwie udało nam się osiągnąć stan, że problemy zamrożonego funduszu płac naszej instytucji i rozwarstwienia wynagrodzeń inspektorów pracy oraz nagród gościły w mediach równie często, jak w 2014 r. Największym obecnym wyzwaniem zarówno dla Kierownictwa jak i strony społecznej jest reforma obecnego systemu wynagradzania w Państwowej Inspekcji Pracy – na bardziej dostosowany do obecnych realiów i bardziej sprawiedliwy. I tej kwestii poświeciliśmy także wiele działań. Mamy nadzieję, że idzie ku lepszemu, przy – mamy nadzieję- coraz większej aktywności coraz liczniejszych organizacji zrzeszających pracowników PIP.

 

Konsekwentnie pracujemy nad przyjęciem w Polsce takiej jak we wszystkich pozostałych inspekcjach europejskich, zgodnej ze stanowiskiem MOP i SLIC wykładni Konwencji Nr 81 MOP i odejście od pozbawionych podstawy prawnej procedur ograniczających uprawnienia inspektorów pracy.  Poza Ministrem Gospodarki, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Radą Ministrów poprzedniej kadencji, w dniu 26.02.2015 r. nasze zdanie podzielił także Naczelny Sąd Administracyjny. Argumenty te jednak nie wpłynęły póki co na zmianę przez głównego inspektora pracy kuriozalnej decyzji swojego poprzednika. Ale jesteśmy przekonani że wkrótce to nastąpi.

 

W mijającym roku kontynuowaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z Fundacją im. Stefana Batorego (tu ważna inicjatywa: ochrona prawna whistleblowerów), a także ze Stowarzyszeniem Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskim Towarzystwem Ergonomicznym i wzorem lat poprzednich także i w tym roku braliśmy udział w konferencjach oraz seminariach.

 

Pogłębiliśmy także współdziałanie  z większością reprezentujących ogół pracowników PIP organizacji związkowych. Jako swoiste docenienie naszej aktywności traktujemy natomiast brak zaproszenia w tym roku na naradę podsumowującą działanie PIP (organizowaną przez Kierownictwo PIP), a także na żadną z licznych „uroczystych gali” organizowanych za budżetowe pieniądze na różnych szczeblach Inspekcji z tą najbardziej uroczystą, na szczeblu królewskim, w Warszawie. Skorzystaliśmy natomiast z zaproszeń na posiedzenia komisji sejmowych obradujących nad niedoszłą nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o wynikach działalności PIP.

 

Mieliśmy się również zaszczyt wypowiedzieć w kwestiach poruszonych znanych wszystkim i komentowanych szeroko publikacjach, szczególnie tych z „Gazety Wyborczej” i „Polityki”. Każdy na temat tez tam postawionych ma zapewne swoje własne zdanie, i pewnie przy nim pozostał. Najważniejsze, naszym zdaniem jest to, że doszło do dyskusji o sprawach fundamentalnych dla systemu inspekcji pracy w Polsce – dyskusji której nigdy wcześniej nie było!

 

Wciąż zabiegamy o zasadniczo inne niż dotychczas definiowanie zadań PIP w planie pracy na kolejne lata – poprzez odejście od oderwanego od rzeczywistości i archaicznego w swojej istocie pojęcia „ilości kontroli”.  Jak wiadomo, poza czynnościami służbowymi, które da się zdefiniować pojęciem „kontrola”, inspektorzy pracy realizują wiele  innych czynności, które choć powinny, to jednak do tej pory nie były i wciąż nie są brane pod uwagę  przy „rozliczaniu” inspektorów pracy, a wciąż  liczy się przede wszystkim liczba przeprowadzonych kontroli i wydanych „na jedną kontrolę” środków prawnych. Nadal brak jest pomysłu na redefinicję podstawowych wskaźników w układzie zadań budżetu PIP. I tu liczymy na inicjatywę gruntownie odnowionej w duchu nowej rzeczywistości Rady Ochrony Pracy X’ kadencji. Odnotowujemy przy tym z satysfakcją, że zadeklarowana przez głównego inspektora pracy liczba kontroli do przeprowadzenia w 2016 r. jest mniejsza o 8 000 w odniesieniu do roku bieżącego.

 

1Pracujemy wytrwale na niwie odbudowywania pamięci historii i tradycji inspekcji pracy w Polsce. Nie zrezygnowaliśmy i nie rezygnujemy z działań na rzecz przywrócenia inspektorom pracy prawa do posługiwania się godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz pogląd „w sprawie orła” podziela także ogół pracowników PIP, reprezentowanych przez 3 ogólnopolskie organizacje związkowe.

 

Znaczny postęp odnotowaliśmy w kwestii praktycznego wdrożenia obowiązku ergonomicznej oceny oprogramowania komputerowego (w naszym przypadku – ciągle ewoluującego „Navigatora”). Dysponujemy już i testujemy opracowaną specjalnie na tę okoliczność przez KE PAN O/Kraków i PTErg. – listę kontrolną. Mamy nadzieję, na formalne wdrożenie tej procedury przez twórców i dysponentów naszego podstawowego oprogramowania. Dla dobra nas wszystkich.

 

Niestety w dalszym ciągu nie doprowadziliśmy do wdrożenia procedur przeprowadzania przez inspektorów pracy pomiarów m.in. temperatury, hałasu czy rozpoznania czynników szkodliwych zagrażających samemu kontrolującemu. W kilku miejscach w Polsce przeprowadzono jedynie teoretyczne szkolenia i problem znów wrzucono na dno szuflady. Ufamy, że to nie koniec działań (w tym zakresie) ze strony zarówno głównego inspektora pracy oraz okręgowych inspektorów pracy, którzy chyba powinni być zainteresowani w jego rzeczywistym rozwiązaniu.

 

źródło - https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTT8K33ZdpmE21_Xv_UF6EOfBeUEX0g1v5UxcRT_Vj1fw7S_UztiwKierownictwo PIP także zdaje się ciągle nie słyszeć zgodnych postulatów związków zawodowych (ale także i naszego Stowarzyszenia) o uchylenie Zarządzenia Nr 13/2013 w sprawie tzw. ocen bieżących, opartego na wątpliwej podstawie prawnej i odrywającego wbrew Konwencji Nr 81 MOP od kontroli około 10% najbardziej doświadczonych i najlepiej wynagradzanych inspektorów pracy, a generującego znaczne i niepotrzebne koszty. Podtrzymujemy deklarację, że będziemy popierać inicjatywy związkowe zmierzające do zniesienia tego aktu.

Mamy nadzieję na stałe powiększanie się grona członków i sympatyków SIPRP i aktywne wsparcie środowiska w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. Zachęcajmy więc koleżanki i kolegów – inspektorów pracy do wstąpienia do SIPRP. Każdy z nas na pewno zna osoby nietuzinkowe, które chciałby widzieć w gronie członków Stowarzyszenia, a być może osoby te czekają na kontakt, propozycję lub zachętę. Również my jako Zarząd Główny SIPRP – zachęcamy  i zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się ze statutowymi celami naszego Stowarzyszenia, a chcące służyć całej społeczności inspektorów pracy – do wstąpienia do naszej organizacji. Zachęcamy też  do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej strony internetowej, zapoznawania się z informacjami, zamieszczania merytorycznych komentarzy.

 

Koleżanki i koledzy! Formalności związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia są minimalne. Wystarczy przesłanie na adres mailowy SIPRP znajdujący się na naszej stronie głównej danych kontaktowych, wystarczy telefon na jeden z podanych tam numerów, a my pomożemy dopełnić pozostałych formalności.

 

Zachęcamy w dalszym ciągu czytelników do przesyłania do Redakcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego napisanych przez Was tekstów, które waszym zdaniem winny zostać opublikowane. Zachęcamy także do zamieszczania swoich komentarzy.

Naszym mottem jest łacińska sentencja, iż zgoda obywateli to mur obronny miasta. Nasze działanie to nawoływanie do takiej zgody i przemawiania w naszych sprawach wspólnym głosem.

Informujemy, że niewielkie koszty funkcjonowania Stowarzyszenia pozwalają na pozostawienie obniżonej o 50% wysokości składki członkowskiej także na 2016 r., która tak, jak w roku 2015 wynosić będzie 5 zł miesięcznie, czyli 60 zł rocznie.

 

Wszystkiego najlepszego w Nowym, 2016 Roku. Do siego roku!

życzy

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016! Podsumowanie czwartego roku działania Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.”

 • 1 ip napisał(a):

  Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń na 2016 rok. Stowarzyszenie oraz związki zawodowe mówią jednym głosem w sprawie problemów. Dziwi mnie wręcz unikanie dialogu przez kierownictwa ze środowiskiem inspektorów. Niestety mam wrażenie że ta postawa kierownictwa się zabetonowała. Podstawy zarządzania w XXI stawiają na dialog zarządzającego z pracownikami i wobec tego życzę za słowami Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, żebyśmy my inspektorzy poczuli się wspólnotą, a nasze działania zapewniły lepsze służenie PIP społeczeństwu. Swoją drogą niewiele trzeba np. oceniać skutki zamierzanych decyzji, zarządzeń na pracę ip.
  Koleżanki i Koledzy inspektorzy wiele optymizmu i powodów do radości w 2016 roku życzy jeden z was.

 • 2 bryyan napisał(a):

  A może by tak GIp-om zacząć wystawiać oceny za postępowanie w życiu codziennym. Za ostatnie nagrody z budżetu „R” – proponuję 2 z trzema minusami. Nie ma takiej oceny … No cóż trzeba przyjąć zarządzenie i taką ocenę przyjąć!

 • 3 wars napisał(a):

  Stanowisko GIPa jest następujące: Należą się nam te nagrody, bowiem pracujemy we trójkę a kierownictwo powinno być czteroosobowowe. Jest to na piśmie do jednego z partnerów społecznych.