Zapraszamy do udziału w VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU w Krakowie: „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”.

04 listopada 2021 | Bez kategorii

 

 

Informujemy,  że w dniach 5-6 listopada 2021 r. odbędzie się VIII Sympozjum Komisji Ergonomii PAU „Po pandemii? – wnioski i zalecenia ergonomiczne”. Komitet naukowy Sympozjum: Przewodniczący Prof. Maciej Złowodzki, Członkowie: Dr hab. Marcin Butlewski, Prof. Tadeusz Juliszewski, Dr hab. Joanna Kałkowska, Prof. Jerzy Lewandowski, Dr hab. Tomasz Kapecki, Prof. Leszek Pacholski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prof. Edwin Tytyk, Prof. Jerzy Zagórski.

Pandemia, jak każdy globalny kryzys wydobywa, unaocznia i dotkliwie uświadamia braki, zaniedbania i dotąd niezauważane, ewentualnie niedocenne zagrożenia dla naszego bytowania i aktywności. W sposób dobitny potwierdza się siła globalnych powiązań i zależności, oraz praktyczna niemożność pełnej i skutecznej izolacji w obecnym świecie. Wzmacnia się poczucie koniecznej solidarności, dyscypliny społecznej i współdziałania pomiędzy krajami i związkami państw w przezwyciężaniu zagrożeń. W zakresach zawodowych pojawiają się nowe uwarunkowania działań i konieczności rozbudowy systemów technicznych, ale też nowe sytuacje i relacje społeczne, a także nowe aspekty obciążeń mentalnych. Ergonomia jako nauka kompleksowa i stosowana, dążąca do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka interesuje się i ogarnia rozeznaniem wszystkie, wieloaspektowe i wielowątkowe nowe sytuacje. Pragnie wyciągnąć wnioski, określić zalecane modyfikacje i konieczne zmiany dla nowych relacji i dla uniknięcia możliwych zagrożeń w przyszłości. Problematyka w tym względzie jest obszerna i trudna do całościowego ujęcia, ale holistyczne spojrzenie ergonomii w jej humanocentrycznyej aksjologii pozwala domniemywać ciekawych, korzystnych wniosków, zgodnie z przekonaniem, że każdy kryzys i każde zagrożenie jest asumptem, a może być i impulsem do zmian prowadzących do rozwoju i do poprawy warunków naszej aktywności.

Miło nam poinformować, iż Prezes naszego Stowarzyszenia, dr Leszek Rymarowicz wygłosi na Sympozjum referat: „Doświadczenie pracy zdalnej a postulaty de lege ferenda dotyczące uregulowań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii”.

Szczegółowe informacje oraz program Seminarium poniżej.

 

PAU.PROGRAM

 

Po_pandemii_KErgonomii_2021_11_5-6_plakatPo_pandemii_KErgonomii_2021_11_5-6_plakat


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.