Zaproszenie na zebranie naukowe katedry Prawa Pracy UJ.

16 czerwca 2013 | Bez kategorii

najlepszy kierunek studiówZapraszam uprzejmie na zebranie naukowe Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbędzie się dnia 24 czerwca  2013 roku  w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Grodzkiej 53  w pokoju nr 6 o godz. 17.00  z referatem mgr Eweliny Posłajko  „Specyfika odpowiedzialności za szkodę pacjenta wyrządzoną przez lekarza pozostającego w stosunku pracy”.

 

Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej.

 Prof. dr hab. Andrzej Świątkowski


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.