Zarejestrowano Stowarzyszenie Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

20 lipca 2014 | Bez kategorii

LOGO SSIPRPMiło nam poinformować, iż wśród organizacji społecznych działających na rzecz ochrony pracy w Polsce – pojawił się nowy, i mamy wrażenie że znaczący podmiot. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w dniu 5.06.2014 r, zarejestrował Stowarzyszenie Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków (31-752 Kraków, ul. Mrozowa 4). W skład Zarządu wchodzą: Andrzej Grabski – Prezes, Jerzy Wojcieszak – Sekretarz, Elżbieta Piwosz– Skarbnik.

 

Wśród celów SSIPRP ujęto mi. in.: reprezentowanie środowiska społecznych inspektorów pracy, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w sferze prawa pracy w szczególności w sferze ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, wskazywanie kierunków zmian w aktach prawnych związanych z działalnością społecznej inspekcji pracy, popularyzowanie w społeczeństwie znajomości przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad bezpiecznej pracy. ….

 

Tak więc, po ponad 30 latach od uchwalenia ustawy o SIP, środowisko społecznych inspektorów racy ma swoją reprezentację, której istnienie staje się szczególnie ważne obecnie, kiedy podejmowana jest na forum publicznym dyskusja o podstawach i perspektywach działania tej służby społecznej.

 

Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie dotrze skutecznie do kręgów decydujących o systemie ochrony pracy w Polsce, jego opinie i propozycje zostaną z uwagą wysłuchane, a przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyć będą w pracach gremiów decydujących o kształcie przepisów z dziedziny prawa pracy.

 

Dla nas szczególnie ważne jest to, iż w naszej działalności „pro publico bono” przybywa jeszcze jeden partner społeczny. Powstanie SSIPRP traktujemy także jako kolejny z etapów budowy społeczeństwa obywatelskiego i dążenia do pełnej transparentności funkcjonowania organów władzy publicznej w Polsce.

 

Nihil de nobis sine nobis („nic o nas bez nas”). Członkom i władzom Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – życzymy wielu sukcesów.

 

 

do pobrania –  SSIPRP – rejestracja  w KRS

 

aktualizacja 28.08.2014r.

 

adres mailowy do SSIPRP – stowarzyszenie.sip.rp@onet.pl

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarze 3 do wpisu “Zarejestrowano Stowarzyszenie Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.”

  • 1 Piotr napisał(a):

    Niestety pod podanym powyżej adresem nie ma takiego adresata.

  • 2 zorientowany napisał(a):

    Bez obaw kolego Piotrze Stowarzyszenie Społecznych Inspektorów Pracy istnieje pod wskazanym adresem i ma się całkiem dobrze. Owszem były chwilowe problemy z pocztą, która podobno nie docierała do adresata, ale już wszystko działa.

  • 3 klops z powidłem napisał(a):

    Może warto upowszechniać wśród kolegów społecznych inspektorów, że od przyszłego roku poszczególne okręgi inspekcji pracy będą miały wśród swoich programów realizowanych w danym roku – projekt szkoleniowy „AKADEMIA SIP”? Wydaje się, że w realizacji takich projektów powinno współdziałać Stowarzyszenie SIP RP.