Zmarł Mirosław Feldmann – jedna z osób tworzących historię współczesnej Państwowej Inspekcji Pracy.

19 kwietnia 2017 | Bez kategorii

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. zmarł

 

dr MIROSŁAW FELDMANN

 

długoletni Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu

były zastępca Głównego Inspektora Pracy

wykładowca akademicki …….

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek, 20 kwietnia 2017 r., o godz.13.30 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, przy ul. Nowina w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu  parafialnym w Poznaniu przy ul. Nowina.

 

Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez całe życie zawodowe – od 1964 – roku związany z inspekcją pracy, od utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy aż do przejścia na emeryturę był Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu. pełnił również funkcję zastępcy Głównego Inspektora Pracy, szczególnie angażując się w reformowanie funkcjonowania urzędu.

 

W trakcie pracy zawodowej obronił pracę doktorską z zakresu prawa pracy (1976r.). Przez wiele lat był wykładowcą w Szkole Inspekcji Pracy we Wrocławiu, członkiem Rady Ochrony Pracy, a od 2000 roku wykładowcą prawa pracy w Uniwersytetach: Poznańskim i Szczecińskim oraz w wielu wyższych szkołach niepublicznych.

 

Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych o tematyce inspekcyjnej, licznych referatów na sympozja i konferencje naukowe. Pozycje książkowe to:

  • „Kodeks pracy – ustawy związkowe i przepisy wykonawcze” z autorskim komentarzem, – 1996 r.
  • „Związkowe prawo pracy” – opracowanie wspólne z prof. zw. dr hab. Zdzisławem Niedbałą ,
  • „Prawo Pracy – zarys wykładu” – opracowanie, jak wyżej -1999 r.
  • „Metodyka działań inspektora pracy” –  praca zbiorowa – 1996 r.

Odznaczony został orderami i odznaczeniami państwowymi i regionalnymi.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.