Archiwum miesiąca styczeń 2024

32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

    32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.    Fundacja planuje kupić urządzania dla   diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w […]


Wiatr historii w Państwowej Inspekcji Pracy. Część 1:  Fasadowa Rada Ochrony Pracy.

W dniu 20 stycznia 2024 r. upłynie czteroletnia kadencja Rady Ochrony Pracy XI Kadencji, powołanej przez ówczesną marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Gdyby ktoś nie wiedział,  to Rada Ochrony Pracy jest organem działającym na podstawie art. 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego jednym z podstawowych zadań jest sprawowanie nadzoru nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.   […]