A jednak inspektorzy pracy nie będą „liczyć związkowców”. To sukces również SIPRP. Nasza opinia do nowego-nowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

04 września 2016 | Bez kategorii

zwiazki-zawodowe-w-europieJak informowaliśmy już na naszej stronie internetowej, jakiś czas temu do konsultacji  społecznych trafił  rządowy projekt ustawy o  zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.  Najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł, aby inspektorom pracy PIP przyznać uprawnienie do weryfikacji liczebności organizacji związkowych – rzecz zresztą bardzo ważna np. dla stwierdzenia reprezentatywności organizacji związkowej i jej uprawnień w sferze zbiorowego prawa pracy.

 

Być może niektórym wydawało się, że  to kolejny wielki zaszczyt dla skromnej instytucji kontrolnej. Ale tak naprawdę, dla PIP – najbardziej obciążonej zadaniami inspekcji pracy w Europie – było by to zadanie niewykonalne. Pominąwszy taki drobiazg jak niezależność i autonomia związków zawodowych.

 

źródło - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVKAbeXxuc7x1z8_bfy8kw39skB65BPw8m1lkFs-TtXT1EoQeqdwKrytycznie o tym pomyśle  wypowiedziało się  wiele środowisk, w tym oczywiście Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – kierując do „czynników decyzyjnych” stosowne pisma. Krytyczne stanowisko wyraził także główny inspektor pracy.

 

No i na szczęście viribus unitis jakoś się udało. Nowy-nowy rządowy projekt z dnia 2 sierpnia 2016 r. ustawy o  zmianie ustawy o związkach zawodowych i zmianie innych ustaw, skierowany właśnie do konsultacji społecznych  – omawianego kontrowersyjnego zapisu już nie zawiera…..

 

Według projektodawców celem ustawy jest objęcie „(…) pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, wszystkich osób świadczących osobiście pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia, które na gruncie konstytucyjnym i prawnomiędzynarodowym mogą być zaliczone do kategorii pracowników. W tym kontekście pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu w ramach łączącego go z tym podmiotem stosunku prawnego.  Nowelizacja u.z.z. ma na celu umożliwienie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych w szczególności osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu czy umowa o dzieło oraz osobom prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą (tzw. osobom samozatrudnionym) wykonującym osobiście pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie umowy. Ponadto, w ramach definicji osoby wykonującej pracę zarobkową zakłada się rozszerzenie uprawnienia do tworzenia związków zawodowych na osoby wykonujące pracę nakładczą, które dotychczas posiadały jedynie uprawnienie do wstępowania do związków zawodowych działających już w zakładzie pracy. Pełne prawo koalicji związkowej będzie przysługiwało zatem wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową”.

 

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej skierowaliśmy opinię w sprawie nowego projektu ustawy – oceniając go tym razem pozytywnie.

 

do pobrania:

 

projekt ustawy z 22.03.2016r

 

projekt ustawy z dnia 2.08.2016r

 

opinia SIPRP str. 1

 

opinia SIPRP str. 2

 

opinia SIPRP str. 3


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “A jednak inspektorzy pracy nie będą „liczyć związkowców”. To sukces również SIPRP. Nasza opinia do nowego-nowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych.”