O sprawozdaniu z działalności Inspekcji w Sejmie. Ważą się też losy budżetu PIP na 2018 r.

13 listopada 2017 | Bez kategorii

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 22-24.11.2017r. poza przedstawieniem przez Głównego Inspektora Pracy sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku (druk nr 1703) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1918) oraz wystąpieniami Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej planowane jest także rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1945) – czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. ……

 

 

Mając na względzie to ważne wydarzenie, w imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność – 80” w Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, i wspierając starania podejmowane przez kierownictwo Głównego Inspektoratu Pracy, skierowaliśmy do posłów wspólny apel o skuteczne poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, w brzmieniu zaproponowanym przez Głównego Inspektora Pracy. Projekt ten  pozytywnie zaopiniowany został  przez: Komisję do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 25.10.2017 r. oraz Radę Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 07.11.2017 r.

 

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej chcąc dodatkowo wesprzeć prowadzone na wielu frontach działania, proponuje powtórzenie dość spektakularnej inicjatywy „zamejluj (do) swojego posła” – co jak najbardziej odpowiada pryncypiom demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Zmobilizuj się i wyślij w ciągu najbliższego tygodnia  maila do wybranego/wybranych  posła/posłów, zasiadających w Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, bo to tam właśnie zapadnie decyzja, czy w 2018 r. będziemy mogli być bardziej adekwatnie do wyników naszej pracy i bardziej sprawiedliwie wynagradzani. Listę mailingową zamieszczamy na końcu niniejszego wpisu.

Niech każdy napisze co uważa. Wystarczy może jedno zdanie:

 

Panie Pośle/Pani Poseł. Proszę o wsparcie projektu  budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r., zgodnie z rekomendacją Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.”

 

A może napiszesz coś o siebie…

 

Każdy poselski głos jest ważny, i każdy głos może być rozstrzygający.

 

Do pobrania:

 

Pełna ” lista mailingowa  ” do posłów – członków Komisji Finansów Publicznych.

 

aktualizacja – 14.11.2017r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.