Ochrona prawna „sygnalistów” cd. – Warsztaty w Fundacji im. Stefana Batorego.

25 kwietnia 2016 | Bez kategorii

źródło - http://bazy.ngo.pl/files/logo/102443.jpg Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego i aktywnie włącza się w społeczną inicjatywę ukierunkowaną na stworzenie w Polsce ram prawnych ochrony sygnalistów (whistleblowerów). Przedstawiciel SIPRP jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Sygnalistów przy Fundacji im. Stefana Batorego.

 

O ochronie prawnej sygnalistów pisaliśmy także wielokrotnie na naszej stronie internetowej np:  2.03.2015r. 16.01.2015r.   13.01.2015r.   4.12.2014r.   6.07.2014r.   8.12.2013r.   28.11.2013r. 3.02.2013r. 19.12.2012r. 30.11.2012r.

 

Przypominamy, że sygnaliści to osoby, które ujawniają informacje na temat nieprawidłowości w swoim otoczeniu zawodowym. Co ważne, robią to w dobrej wierze – występują w obronie wartości, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Dzięki nim wychodzi na jaw wiele nadużyć i nieprawidłowości, których konsekwencje ponosi całe społeczeństwo.

W najbliższych dniach w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie organizowane są warsztaty poświęcone właśnie tej problematyce – w  których udział weźmie także reprezentant naszego Stowarzyszenia. ………

Warsztaty te odbędą się w dniach 27.04 oraz  9.05. 2016 r. w siedzibie, Fundacji im. Stefana Batorego, w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10a.  Wprowadzenie i moderacja warsztatów: Grzegorz Makowski, Marcin Waszak.

 

Spotkanie I Jeszcze raz o potrzebie wprowadzenia ustawy o ochronie sygnalistów. Czy prawo pracy zapewnia sygnalistom efektywną ochronę? Czy rola związków zawodowych w informowaniu o nadużyciach w miejscach pracy może zmienić się pod wpływem ustawy? Jakiego rodzaju formy ochrony sygnalistów są do zaakceptowania przez pracodawców?

 

Spotkanie II Sygnalizowanie jako narzędzie zarządzania? Czy pracownicy posiadają wiedzę i kompetencje, które pozwalają im prawidłowo identyfikować nadużycia w firmie? Czy większa ochrona sygnalistów może pomóc czy raczej zaszkodzić przedsiębiorcom zmagającym się ze złym prawem i innymi barierami w działalności gospodarczej?

 

Warsztaty są organizowane w ramach projektu Polska ustawa o ochronie sygnalistów.  W poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców., realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego przy wsparciu Transparency International. Punktem wyjścia do dyskusji będą problemy zidentyfikowane w oparciu o wywiady z przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych i ekspertami. Na podstawie zebranych opinii wybrano zagadnienia najbardziej zasadnicze, bądź wymagające dyskusji w perspektywie ewentualnej regulacji statusu sygnalistów w Polsce. Uczestnikami warsztatów będą reprezentanci pracowników i pracodawców, eksperci  zajmujący się problematyką przeciwdziałania ryzykom nadużyć w organizacjach, a także przedstawicieli instytucji publicznych, podnoszących problem uregulowania kwestii sygnalistów na poziomie ustawowym.

Dlaczego w Polsce problem ochrony sygnalistów jest tak ważny? W swojej aktywności zawodowej na pewno spotkaliśmy lub spotkamy „whistleblowerów”. Widzimy też  jakie skutki mogą wiązać się dla nich z powodu działań podejmowanych w interesie społecznym. I to nie tylko w firmach i korporacjach, ale także  w instytucjach publicznych, spółkach skarbu państwa, szkołach czy urzędach.  Stąd pochodzą informacje o groźbach, szykanach i działaniach odwetowych podejmowanych w stosunku do tych „niewygodnych” jednostek. Często  działania takie przekształcają się patologie w stosunkach pracy, takie jak dyskryminacja, molestowanie czy mobbing. A reakcja na  te patologie + to przecież jak najbardziej ustawowe zobowiązanie organów Państwowej Inspekcji Pracy.

 

WHISTLEBLOWING - źródło (https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQw5ZzOl9WN2lks_bFtoQzZ0cHGF7pk6OZd5OWt26gmxGVW15I_)Zgromadzona już wiedza ekspercka wskazuje, że działania represyjne zarówno ze strony pracodawców czy też działających na niższych szczeblach „soulkillerów” – są przewidywalne, analizowane i możliwe do udowodnienia. Problemem naszego, kształtującego się dopiero społeczeństwa obywatelskiego jest brak wystarczającej wrażliwości społecznej i niski poziom identyfikacji z dobrem powszechnym.

 

Wiedzmy, że zapewnienie ochrony „sygnalistom”  – to swoisty wskaźnik naszej przynależności do zachodniej cywilizacji. Nasze działania, a przede wszystkim  odrzucenie postaw typu „nic nie widzę, nic nie słyszę, to nie moja sprawa” – pomóc mogą zarówno „whistleblowerom” jak i podmiotom w których działają. I zapobiec mogą powstaniu naruszeń prawa, mogących wiązać się niejednokrotnie z doniosłymi społecznie skutkami,

 

do pobrania

 

Zaproszenie. Warsztaty o sygnalistach

 

Informacja o projekcie


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.