Opinia SIPRP o propozycji zmian w ustawie o PIP oraz w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

08 lipca 2012 | Bez kategorii

 

Informujemy, iż po zebraniu opinii środowiska, Zarząd Główny SIPRP opracował i przesłał do: Prezydium Sejmu, Przewodniczącego Komisji ds. Kontroli Państwowej, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a także posłów sprawozdawców (zamieszczone poniżej) opinie w sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 511) oraz poselskiego projektu zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk sejmowy 510). Opinie SIPRP odnośnie wyżej wymienionych projektów ustaw zostały zamieszczone na oficjalnej stronie Sejmu i pobrać je można przy wskazanych drukach sejmowych i tak:  opinia SIPRP do druku 511  oraz  opinia SIPRP do druku 510  ….

Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom z różnych stron kraju za uwagi, a podkreślić chcieliśmy udział kilku okręgowych inspektoratów pracy, które przesłały opracowane już, syntetyczne propozycje. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Oczywiście nie dało się pogodzić wszystkich, nieraz sprzecznych propozycji, musieliśmy się więc kierować zasadą złotego środka.

Mamy nadzieję, że opinia środowiska inspektorów pracy zostanie wzięta pod uwagę w toku prac legislacyjnych.

O dalszym przebiegu zdarzeń będziemy informować na bieżąco.

Skany ww. opinii do pobrania:

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Opinia SIPRP o propozycji zmian w ustawie o PIP oraz w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”

  • 1 Zorro napisał(a):

    Odmienne do SIPRP opinie przedstawiła do projektu Konfederacja Pracodawców Polskich i Sąd Najwyższy nie zostawiając suchej nitki na projekcie zmiany ustawy o PIP. Czy ktoś zechciałby skomentować te opinie – można do nich szybko dotrzeć klikając link 12-07-05 znajdujący się we wpisie powyżej.