Stanowisko SIPRP w sprawie zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

24 kwietnia 2013 | Bez kategorii

 

konsultacje społecznePo zapoznaniu się  z opiniami przesłanymi na adres e-mail SIPRP, realizując nasze zadania statutowe Zarząd Główny Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej przesłał do Komisji Ustawodawczej Senatu RP opinię w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk senacki nr 316) Stowarzyszenie nasze uważa, że projekt ten w całości zasługuje na poparcie.

 

W uzasadnieniu wskazaliśmy m.in., iż  praktyka nasza wskazuje, że dodatek za pracę w porze nocnej obecnie jest przez pracodawców uwzględniany przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co prowadzi do nierównego traktowania pracowników i faktycznego pokrzywdzenia osób, które wykonują pracę w nocy. … Pracownicy, którzy pracują taką samą ilość godzin jednak w różnych porach doby – w dzień lub w porze nocnej – mogą otrzymywać, i często otrzymują takie samo minimalne wynagrodzenie.

 

Celem wprowadzenia przez ustawodawcę dodatku za pracę w porze nocnej jest faktyczne zwiększenie wynagrodzenia pracownika, który wykonuje pracę w porze nocnej,  co wiąże się  z uciążliwością i  wpływa negatywnie na stan psychofizyczny człowieka.

 

Aktualna  konstrukcja prawna nie realizuje tego celu ustawodawcy,  prowadząc do sytuacji, w której nie ma faktycznego zróżnicowania wynagrodzenia dla pracowników pracujących w dzień i pracowników wykonujących pracę w nocy. Stan taki narusza również podstawową zasadę prawa pracy, jaką jest ekwiwalentność wynagrodzenia, które to powinno być tak kształtowane, aby odpowiadało ilości i jakości świadczonej pracy.

 

Bardzo dziękujemy członkom i sympatykom SIPRP za zabranie głosu w tak oczywistej co prawda, ale jakoś dziwnie ciągle nie uregulowanej kwestii.  

 

do pobrania – opinia siprp.min.

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Jedna odpowiedź do wpisu “Stanowisko SIPRP w sprawie zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”

  • 1 kanonier napisał(a):

    Czy ktoś z polskich ministrów wie jakie są pensje minimalne w starej UE?! Podejrzewam, że nie. w takiej Belgii roczna płaca minimalna to około 70 tys. zł. W Polsce wszyscy debatują, czy podnieść Kowalskiemu minimalną płacę o 100zł. Przede wszystkim KPP Lewiatan ma zawsze dużo do powiedzenia w zakresie wzrostu kosztów pracy. Tylko ci przedsiębiorcy osiągają zysk z pracy siły najemnej. Teraz dojdzie jeszcze ruchomy czas pracy i w Polsce niewolnictwo będzie kwitnąć…