W „Gazecie Wyborczej” o zadaniach PIP i wynagrodzeniach.

19 listopada 2017 | Bez kategorii

Informujemy, iż  w  piątkowym (17.11.2017r.) wydaniu „Gazety Wyborczej”, na stronie „Gospodarka” ukazał się artykuł red. Adriany Rozwadowskiej: „PIP chce podwyżek”. Omówiono w nim sytuację związaną z procedowaniem budżetu PIP na 2018 r., wskazując na zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania instytucji związane z ustawą okołobudżetową, czyli zamrożeniem funduszu płac na 2018 r.

 

W publikacji wspomina się o wysokich wymaganiach jakie stawiane są przed kandydatami do pracy w PIP oraz niewspółmiernej do nich wysokości wynagrodzeń które PIP jest w stanie im zaoferować.

 

Proponowany przez kierownictwo PIP, a pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej  projekt budżetu przewiduje wzrost funduszu wynagrodzeń o 8 %. Dodatkowe środki mają być przeznaczone także na zatrudnienie nowych inspektorów. ….

 

Redaktor Rozwadowska wskazuje przy tym, iż na jednego inspektora pracy w Polsce  przypada ponad 10000 firm (wychodzi na to że statystyczna firma będzie kontrolowana raz na 100 lat!), a w 2016 r.  nominalna wysokość wynagrodzenia pracownika PIP spadła do poziomu z 2004 r.

 

Zacytowano wypowiedź Dyrektora CIOP prof. Danuty Koradeckiej (dotyczącą ciągłego zwiększania zakresu zadań PIP bez zapewniania na ich realizację adekwatnych środków),  iż Państwowa Inspekcja Pracy jest jak choinka – wszyscy wieszają na niej kolejne bombki. 

 

W 2018 r. inspektorzy najprawdopodobniej obejmą kontrolą nowy, ważny społecznie obszar – ograniczenie handlu w niedziele.

 

Zacytowano również Prezesa SIPRP – który ponawia apel zawarty we wspólnym piśmie  SIPRP i związków zawodowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy, skierowany do posłów zasiadających w komisjach sejmowych: „Nie powinno myśleć się o PIP jako o instytucji generującej koszty, ale o poprawiającej warunki pracy i życia obywateli”.

W „zajawce” tego artykułu wskazuje się apel naszego Stowarzyszenia, aby indywidualnie przesyłać do wybranych parlamentarzystów apel o wsparcie projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok.  Akcja taka w poprzednich latach spotkała się z znacznym odzewem społecznym. Jak będzie w tym roku? Zależy to tylko od nas (od Ciebie!). Stąd też powtórnie ponawiamy nasz apel  przedstawiony w publikacji –  http://www.siprp.pl/o-sprawozdaniu-z-dzialalnosci-inspekcji-w-sejmie-waza-sie-tez-losy-budzetu-pip-na-2018-r/

 

Można bardziej lub mniej lubić akurat „Gazetę Wyborczą”, czy różnie odnieść się do brzmienia samego tytułu publikacji, ale omawiany artykuł wydaje się rzeczowy i cenny z uwagi na krąg czytelników tego dziennika, i ich postawę co do instytucjonalnego i finansowego wzmocnienia inspekcji pracy.  Wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy które przez ostatnich 8 lat było niemożliwe – być może aktualnie możliwe będzie. Co dedykujemy zarówno rządzącym jak i totalnej opozycji.

 

link do artykułu

http://wyborcza.pl/7,155287,22652756,panstwowa-inspekcja-pracy-jak-choinka-inspektorzy-pracy-pisza.html

 

aktualizacja 20.11.2017r.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.