Z ostatniej chwili. Stało się. Państwowa Inspekcja Pracy walczy z dyskryminacją płacową… w sądach.

08 lipca 2014 | Bez kategorii

Wielokrotnie i to dość szeroko rozpisywaliśmy się na naszych lamach o dyskryminacji, albo jak ktoś woli „luce” płacowej w organach administracji publicznej. Ostatnie, obszerne omówienie problemu zamieściliśmy we wpisie z dnia 12 maja 2014 r.

 

THEMIS-3991Nasze dywagacje na temat dyskryminacji płacowej w przybytkach Temidy, wyrażającej się patologicznymi dysproporcjami płac pracowników sądów zatrudnionych na tych samych stanowiskach, wynoszącymi „nawet” 2151 zł netto – zakończyliśmy cytatem z wypowiedzi przewodniczącej sądowej „Solidarności”, iż  jeśli resort nie przeznaczy środków finansowych na usunięcie dysproporcji, związkowcy będą kierować wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrole w sądach, a także zachęcać pracowników do składania pozwów do sądów pracy w sprawie dyskryminacji płacowej.

 

I stało się inspektor pracy na wniosek organizacji związkowej przeprowadził kontrolę w przykładowym sądzie (w Sanoku) i potwierdził, że w sądzie tym występuje nieuzasadnione zróżnicowanie w wynagradzaniu urzędników i pracowników, wykonujących jednakową pracę. ……

 

Nadmienić należy, iż Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Krajowa Rady Sądownictwa stwierdziły, że  organy te nie są kompetentne do zajęcia stanowiska w powyższej sprawie.

 

W skierowanym do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”  Pracowników Sądownictwa piśmie  13041-4604-Sw0749-Sa01/14 z dnia 26.06.2014 r. inspektor pracy pisze m.in.

 

Kontrola potwierdziła występowanie nieuzasadnionego zróżnicowania w wysokości wynagrodzenia urzędników i pracowników Sądu, wykonujących jednakową pracę. Występujące zróżnicowanie  należy ocenić jako  naruszenie zasady  prawa do jednakowego wynagrodzenia  za jednakową pracę  w kontekście art. 183a-3c KP.[…] W przypadku występowania różnic,, pracodawca winien wykazać (udowodnić), ze kierował się  obiektywnymi  powodami determinującymi zróżnicowanie wynagrodzeń  w w/w warunkach.  Z ustaleń kontroli nie wynika by w Sądzie Rejonowym  w Sanoku występowały okoliczności uzasadniające różnicowanie wynagrodzeń urzędników i pracowników.

 

Zważywszy, iż faktycznie występujące zróżnicowanie wynagrodzeń narusza obowiązujący stan prawny, skierowałem do Sądu Rejonowego  w Sanoku wystąpienie  z wnioskiem o wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniach w/w grupy pracowników.

 

W mojej ocenie,  dla potwierdzenia naruszenia praw niektórych pracowników i wymuszenia pożądanego działania Sądu jako pracodawcy na przyszłość, celowym byłoby skierowanie powództw o odszkodowania przewidziane w art. 183d KP.

 

Dziękujemy zaprzyjaźnionym związkowcom za niezwłoczne przekazanie tak interesującego „newsa”, którego zresztą publikujemy „poza kolejnością”. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zapowiedziała, że będzie na bieżąco informować o wynikach kontroli w poszczególnych sądach.

 

Aż strach pomyśleć kto (czy co) będzie następny…

 

Zdecydowane działania związkowców z sądowej „Solidarności” będą być może impulsem do refleksji dla kierowników przeróżnych urzędów i instytucji, a na pewno powinny być  przykładem dla innych organizacji związkowych, które reprezentują wszak ogół pracowników. A związkom zawodowym na sercu szczególnie winien leżeć los osób w oczywisty sposób dyskryminowanych, którzy nie zawsze są na tyle zdeterminowani, aby w imię sprawiedliwości zaryzykować ostracyzm środowiskowy ze strony tych zarabiających więcej, czy nawet utratę miejsca pracy.

 

do pobrania – dysproporcje_płacowe_-_odp._PIP_Sanok

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 9 do wpisu “Z ostatniej chwili. Stało się. Państwowa Inspekcja Pracy walczy z dyskryminacją płacową… w sądach.”

 • 1 zenka napisał(a):

  Kiedy Organ Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy, przeprowadzi kontrolę w Okręgowych Inspektoratach Pracy, dotyczącą naruszenie zasady prawa do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę w kontekście art. 183a-3c KP ???

 • 2 ipek napisał(a):

  No przecież inspektor pracy nie może kontrolować Okręgowego Inspektoratu Pracy. Bo do kogo ma się odwołać od ewentualnego nakazu działający w imieniu pracodawcy Okręgowy Inspektor Pracy. Chyba do samego siebie. A może powinna w końcu sprawy te wyjaśniać Sekcja Kontroli Wewnętrznej – zamiast jak to wyraził się jej szef – bronić inspektora przed sobą samym.
  Bo naprawdę może być wstyd. Ale patrząc na to co się dzieje na scenie politycznej, to odczucie aktualnie chyba nie istnieje.

 • 3 Kamil napisał(a):

  Oto co w wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 8.07.2014r. ok godz. 15.32 m.in. mówiła Z-ca GIP „Niestety brak jest zainteresowania młodych pracowników zatrudnieniem w Państwowej Inspekcji Pracy zwłaszcza jeśli chodzi o atrakcyjność wynagrodzenia. Młodzi inspektorzy pracy, kandydaci na podinspektorów pracy zarabiają u nas 3000zł, mogą zarobić u nas 3000zł brutto stąd też jesteśmy konkurencyjną jednostka dla firm” (tylko, czy aby na pewno?) Czy w PIP przypadkiem nie występuje problem nadmiernie zróżnicowanych wynagrodzeń skoro podawane przez Z-cę GIP na tej Komisji średnie wynagrodzenie w PIP (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)jest prawie dwukrotnie wyższe niż zarobki najmłodszych stażem ip ? Do obejrzenia pod adresem – http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#9759E6B606212573C1257D070043CB1F
  Może trzeba by tak powtórzyć za Św. Łukaszem „medice, cura te ipsum” (lekarzu, wylecz samego siebie).

 • 4 gosia napisał(a):

  Brak zainteresowania członków rady prawdziwymi problemami PIP, a może członkowi rady by znaleźli chwilę na rozmowę z pracownikami PIP tak zwykłą, przy kawie w poniedziałek bez udziału kierownictwa.
  Zapraszamy do rozmów. To na pewno będzie służyło wzajemnemu poznaniu problemów, barier, oczekiwanych rozwiązań.

 • 5 A my ? napisał(a):

  http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/mundurowi-zbiorowo-maszeruja-do-sadu,2034712,4141#iwa_item=3&iwa_img=0&iwa_hash=19085&iwa_block=business

 • 6 Mariusz napisał(a):

  Czy możemy się przyłączyć do pozwu zbiorowego pracowników mundurowych? Jeżeli tak to dlaczego KK naszych związków lub SIPRP nie podejmą takich działań. Tamci się odważyli i może wygrają a my będziemy stać z boku i dalej narzekać.

 • 7 Alfa napisał(a):

  Do Mariusza – Moim zdaniem bez oddolnych masowych nacisków na Komisje Okręgowe nasze związki inspekcyjne nie będą czuły takiej potrzeby by się wychylać, narażać i cokolwiek w tej materii robić. Stowarzyszenie w tej akurat sprawie i kwestiach płacowych, czy też nierównych płac wśród inspektorów pracy nie powinno wyręczać związków zawodowych bo kwestia ta leży w ich kompetencjach, a nie SIPRP.

 • 8 Olo napisał(a):

  Podobno jedna z uchwał Zjazdu Delegatów ZZ PPIP dotyczy przeprowadzenia akcji protestacyjnej z związku z brakiem podwyżek i zamrożeniem płac. Termin uchwalony przez Delegatów na jej przeprowadzenie szybko się zbliża i jakoś nic nie słychać jak związek ma zaprotestować. Uważam,że ze strony KK ZZ PPIP powinny paść propozycje form protestu, a członkowie (pracownicy PIP) powinni zdecydować w referendum jaka będzie forma protestu. Zatem nie trzeba się głowić wystarczy posłuchać Delegatów i wypełnić uchwałę w której Delegaci wyrazili wolę pracowników PIP w tym zakresie.

 • 9 ip napisał(a):

  Mamy e-maile to podzielmy się informacją jak protestować,