Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn […] do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

20 stycznia 2017 | Bez kategorii

 

logo_plJuż tylko na podpis Ministra Rozwoju i Finansów czeka projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Ostateczny tekst przepisu możliwy do pobrania pod linkiem – http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12286504/12359063/dokument268056.pdf

 

W obowiązującym rozporządzeniu  wprowadza się następujące zmiany:

– ograniczenie liczby klas uprawnień dla 15 maszyn,

– usunięcie z wykazu 24 maszyn,

– zastosowanie wyłączeń dla 7 maszyn,

– zmiana nazewnictwa dla 9 maszyn,

– rozszerzenie zakresu uprawnień dla 2 maszyn o inne maszyny będące w wykazie.

Termin wejścia w życie projektowanych zmian – 1.04.2017r.

SIPRP - logo

 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa brało aktywny udział w pracach nad nowelizacją tego rozporządzenia.

 

 

Opinię SIPRP  wyrażoną w toku prac nowelizacyjnych przedstawiliśmy we wpisie z 10.07.2016r. – http://www.siprp.pl/opinia-siprp-do-projektu-rozporzadzenia-ministra-rozwoju-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-bhp-podczas-eksploatacji-maszyn-do-robot-ziemnych-budowlanych-i-drogowych/

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.