Ciężkie odbiurokratyzowanie biurokracji. Walki z metrykami ciąg dalszy.

23 stycznia 2019 | Bez kategorii

 

Od 2012 r. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi korespondencję z  kilkoma ministerstwami, tj. na początku Administracji i Cyfryzacji, a ostatnio  Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zniesienia obowiązku prowadzenia metryk spraw administracyjnych w odniesieniu do nakazów wydawanych przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Przytoczyliśmy wiele argumentów, od prawnych poczynając, na zdroworozsądkowych i finansowych kończąc. Nie zawahaliśmy się nawet użyć casusu palmy wielkanocnej, czy Kolumny Zygmunta w Warszawie (wpisy: z dnia 16.04.2012r.   z dnia 11.07.2012r. Na pewnym etapie w sprawę włączył się Główny Inspektorat Pracy. ….

 

Wydawało się, że sprawa zostanie właśnie w imię odbiurokratyzowania pozytywnie załatwiona. Wydawało się, że to już tylko kwestia podpisu ministra pod rozporządzeniem – wpisy:  z dnia 4.10.2015 r. z dnia 30.07.2017 r.  

 

Ostatnio jednak z projektu rozporządzenia w tej sprawie znowu inspektorzy pracy zostali usunięci. Trudno nam to racjonalnie uzasadnić, wszak wiele instytucji zostało z obowiązku prowadzenia metryk wyłączonych.  Być może wpływy PIP akurat w MSWiA są znikome, a może chodzi o coś jeszcze innego.  W każdym razie z uporem godnym lepszej sprawy rozpoczęliśmy na nowo korespondencję z nową obsadą ministerstwa.

 

Wyjaśnijmy przy tym, że na tym etapie nie chodzi już o wyrąbywanie hektarów lasu na niepotrzebne do niczego (w przypadku inspektorów pracy) metryki (od pewnego momentu można prowadzić je wirtualnie), ale o pewną ideę, która nam przyświeca i która, jak ufamy, przyświeca także działalności MSWiA tj. racjonalność, uproszczenie procedur i redukcja niepotrzebnych dokumentów.

 

Gdzieś na marginesie ważna wydaje się potrzeba zaakcentowania chociażby w MSWiA specyficznej, nie mającej analogii w innych urzędach strukturze PIP, w której to inspektorzy pracy pozostają organami, samodzielnie wydającymi decyzje administracyjne: nakazy oraz środki prawne analogiczne do decyzji administracyjnych – nakazy ustne. W odniesieniu do nakazów wydawanych przez inspektorów pracy, nie występują ustawowe przesłanki prowadzenia metryk – tj. brak jest wyodrębnionego postępowania administracyjnego, nie występują inne osoby uczestniczące w postępowaniu, a wszelkie działania inspektorów pracy w zakresie wydawania decyzji są jednoznacznie udokumentowane w tworzonych dotychczas dokumentach.

 

do pobrania – opinia SIPRP

 

O tym jaki będzie końcowy rezultat naszych starań – niebawem się przekonamy.

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.