Inspektorzy pracy vs. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (ciąg dalszy)

28 października 2012 | Bez kategorii

 Jakiś czas temu na naszej stronie internetowej systematycznie publikowaliśmy stanowiska dotyczące relacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, oraz Konwencji Nr 81 MOP i wskazywaliśmy także na rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w tym zakresie – wpisy z dnia 4.05.2012r., 10.05.2012r., 13.06.2012r. i 25.07.2012r.

 

 

1) podmiotowy zakres stosowania Konwencji nr 81 MOP dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu w opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

2) relacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  w opinii Wicepremiera  – Ministra Gospodarki

 

3) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w działaności kontrolnej inspektorów pracy według niektórych wyroków sądów administracyjnych

 

Celem naszej aktywności obywatelskiej było i jest lobbowanie za zmianą stanowiska przyjętego przez byłego Głównego Inspektora Pracy Tadeusza J. Zająca, oddającego procedury kontrolne PIP w pełni pod władzę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Konsekwencją  zmiany tego kontrowersyjnego stanowiska było by zmniejszenie biurokracji, polepszenie efektywności i skuteczności działania organu kontroli państwowej oraz rzeczywiste oszczędności, mierzone przede wszystkim czasem pracy inspektorów pracy i ryzami zaoszczędzonego papieru (wszystko to pomnożone razy 1600 inspektorów).

 

Samokrytycznie stwierdzamy, iż od jakiegoś czasu tematu już nie poruszaliśmy, uznając że wszystko zostało już powiedziane, oraz sprawa musi dojrzeć i doczekać się decyzji.  Z satysfakcją odnotowujemy, iż w sukurs naszej inicjatywie przybywają kolejni sprzymierzeńcy, i to z  zupełnie niespodziewanej strony. Otóż „Gazeta Podatkowa”  ….. , której naturalnym zadaniem jest instruowanie służb kadrowo-płacowych o praktycznych rozwiązaniach  mających pomóc firmom w trudnej egzystencji na rynku, obronić je przed nadmierną ingerencją organów państwowych  itp., w dniu 5.10.2012 zamieściła artykuł Marii Stefanowicz-Wasilewskiej pt. „Firmy nadal często kontrolowane są bez zapowiedzi”. Autorka opisuje regulacje zawarte tej ustawie, podkreślając, że firmy nadal często kontrolowane są bez zapowiedzi, choć już ponad 3 lata obowiązują przepisy, które zobowiązują organy kontrolne do zawiadamiania przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

 

Autorka artykułu zauważa jednak pewne wyjątki od tej reguły i stwierdza m.in: „Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że przepisy dotyczące zasad przeprowadzania kontroli nie dotyczą Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że inspekcja ta nie ma obowiązku powiadamiania przedsiębiorców będących pracodawcami o zamiarze prowadzenia u nich kontroli. PIP nie została bowiem powołana do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, lecz do przestrzegania przepisów prawa pracy”.

 

Po raz kolejny, zostało w ten sposób potwierdzone stanowisko prezentowane przez SIPRP, opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia, zgodnie z którym, ustawa o PIP oraz inne przepisy stanowiące podstawę działania PIP powinny być traktowane jako lex specialis w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Jest to więc kolejny głos w zainicjowanej przez nas dyskusji. Głos zawarty w opiniotwórczym dzienniku. Głos, który chyba powinien być wzięty pod uwagę.

 

do pobrania

Fragmenty uzasadnienia wyroków Sądów Administracyjnych nt. relacji ustawy SDG do ustawy o PIP


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.