Podsumowanie sondażu nr 45 „Czy uważasz, że system wynagradzania inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy wymaga niezwłocznego wprowadzenia zmian dostosowujących go do tez zawartych w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.09.2014 r. sygn XXI Pa 770/13?”

16 lutego 2016 | Bez kategorii

sondaż

 

Sondaż, w którym pytaliśmy o zasadność wprowadzania zmian systemu wynagradzania inspektorów pracy, celem dostosowania go do tez Sądu Okręgowego w Warszawie zawartych w wyroku z dnia 25.09.2014 r. sygn. XXI Pa 770/13 – odbywał się na naszej stronie internetowej w okresie 29.11 – 31.12.2015r.

 

 

W tym czasie odnotowaliśmy ok. 8 000 odwiedzin na naszej stronie internetowej i aż 87% osób biorących udział w tym sondażu uważało, że zmiany takie są konieczne, a jedynie 13% było odmiennego zdania.

 

O problemach rozstrzygniętych w przywołanym prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie pisaliśmy na naszej stronie internetowej m.in. w publikacjach z: 24.02.2014 r. i z 3.02.2015 r.

 

Należy niestety skonstatować, że do chwili obecnej problem rażących dysproporcji wynagrodzeń inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy nie został rozwiązany. Zapewne miało na to wpływ „zamrożenie” funduszu wynagrodzeń w naszej instytucji, które trwa już od 2009 r.  Wszystko wskazuje na to, że realna szansa na zmniejszenie istniejących tzw. „kominów płacowych” w wynagrodzeniach inspektorów pracy wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości – pojawi się w tym roku, bo już chyba dla wszystkich w PIP i nie tylko jest jasne, że stan obecny narusza fundamentalne zasady prawa pracy. …….

 

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10 „O dyskryminacji w wynagradzaniu możemy mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości”. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników: porównywalnych kwalifikacji zawodowych (niekoniecznie identycznych), potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Zasada jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

 

Dokonując podsumowania sondażu dotyczącego zmian systemu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy warto odnotować stanowisko Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” działającej przy Państwowej Inspekcji Pracy, wyrażone co prawda już jakiś czasem temu, ale szczególnie ważne przez fakt opublikowania go w branżowym miesięczniku „Inspektor Pracy” (Nr 2/1010). Przewodniczący MKK NSZZ „S” p. Roman Giedrojć stwierdził wówczas m.in. że pracujemy wszyscy w jednym urzędzie, w jednej instytucji, i nie może być tak, że jakieś grupy pracowników są traktowane w inny sposób niż pozostali, również w kwestiach finansowych. Stwierdził również, że w sprawach dysproporcji w zakresie wynagrodzeń związek ten będzie optował za zmianą klucza regulującego te kwestie. Pisaliśmy na naszej stronie internetowej również o późniejszych inicjatywach i propozycjach podjęcia dyskusji nad systemem wynagradzania w PIP. Pan Roman Giedrojć, już jako nowy główny inspektor pracy kwestie godnych wynagrodzeń inspektorów pracy dobitnie wyartykułował w swoich pierwszych publicznych wystąpieniach, m.in. na posiedzeniach komisji sejmowych.

 

Miejmy nadzieje, że obecna sytuacja i przyśpieszenie w wielu obszarach dotychczas zaniedbywanych spowoduje wypracowanie przez nowe kierownictwo urzędu kompromisu oraz podjęcie konkretnych działań, zmierzających zmniejszenia, a w perspektywie do likwidacji nieuzasadnionych dysproporcji w zarobkach inspektorów pracy, które zwłaszcza w instytucji kontrolującej przestrzeganie przepisów prawa pracy – absolutnie nie powinny mieć miejsca. Kończą się właśnie prace parlamentarne nad budżetem państwa, w tym nad budżetem PIP na 2016 r. Środki na wynagrodzenia w porównaniu do roku poprzedniego znacząco wzrosną. A potem wszystko w rękach zarówno pracodawcy jak i reprezentujących ogół pracowników organizacji związkowych. Obu stronom (a więc i sobie) życzymy wypracowania wspólnego stanowiska, satysfakcjonującego możliwie dużą grupę pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 15 do wpisu “Podsumowanie sondażu nr 45 „Czy uważasz, że system wynagradzania inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy wymaga niezwłocznego wprowadzenia zmian dostosowujących go do tez zawartych w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.09.2014 r. sygn XXI Pa 770/13?””

 • 1 Info napisał(a):

  Interesujący artykuł z wypowiedzią nowego szefa PIP został zamieszczony w RP – http://www.rp.pl/Kadry/302169923-Giedrojc-ograniczona-liczba-kontroli-PIP-jesli-nie-bedzie-wyzszych-srodkow.html#ap-3

 • 2 Obywatel napisał(a):

  W dzisiejszej GP też był interesujący artykuł na temat ostatnich wypowiedzi nowego GIP-a – http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/923179,roman-giedrojc-nowym-glowny-inspektor-pracy.html

 • 3 Kamil napisał(a):

  Jakoś nie widać na stronie Senatu, by poza SOLIDARNOŚCIĄ inspekcyjne związki zawodowe, których jest niemało wspierały starania GIP-a o zwiększenie przyciętego budżetu PIP. Pewnie realizują obecnie inne – ważniejsze zadania statutowe i nie znaleźli na to czasu. Zobaczcie sami – http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,153,1,komisja-budzetu-i-finansow-publicznych.html

 • 4 matti napisał(a):

  Smutna rzeczywistość – Pani przewodnicząca KK ZZPPIP z Gdańskaczy patrzy z ckliwością w przeszłość, gdzie do stolicy miała zagwarantowaną podróż na koszt podatnika. A teraz?! Chyba rajski żywot się zakończył. Swoją drogą tak niegramotnego ciała jakim KK długo nie widziałem!

 • 5 mark napisał(a):

  Ciekawy jestem czy nowy GIP podniesie rękawice i dokona zmian w strukturze wynagrodzeń. Tylko nie chodzi tutaj o zmianę regulaminu wynagradzania, bo to nie wiele da. Nie może pozostawiać okręgowym wolnej ręki w tym zakresie, bo raczej inspektorzy z dobrym uposażeniem, którzy przyszli za dobrych czasów nie pozwolą sobie na zmniejszenie podwyżek. Musi ustalić jak likwidować kominy, bo w przeciwnym razie i tak kasę wezmą ci co mają wziąć (najlepiej zarabiający).

 • 6 poinformowany napisał(a):

  To chyba naturalne, że kadra zarządzająca i kierownictwo zarabia najlepiej. I powinna być najbardziej doceniana. Tak jest wszędzie.

 • 7 Roman napisał(a):

  Kolego Kamilu.
  Pismo Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy zostało umieszczone na stronie senatu pod nazwą
  PZZSKIP. Najpierw sprawdź a dopiero potem stawiaj zarzuty.
  Kolego/ koleżanko Matti.
  Przewodnicząca ZZPPIP Jolonta Zedlewska w sprawach dotyczących związku zawodowego jeździła do Warszawy, zawsze za pieniądze ze składek członków związku. Można to łatwo sprawdzić, ponieważ rozliczała delegacje z wyjazdów. Najpierw sprawdź a dopiero potem stawiaj zarzuty.
  Szkalowanie bez sprawdzenia faktów, jest co najmniej nie w porządku. Ciekawe czy teraz przeprosicie.

 • 8 legionista napisał(a):

  Kamil i mark – i co głupio się kolegom zrobiło?? ale teraz jest taka atmosfera obrzucić g…..em może akurat się coś przylepi. Red Ziemiec w TVP1 wczoraj pokazał jak to się robi a potem prostował na swoim profilu

 • 9 matti napisał(a):

  DO „Roman” – od stawiania zarzutów jest PROKURATOR. Widzę kolego, że nie rozróżniasz zwykłego komentarza od … ZARZUTU. Gratuluję „TAK WIELKIEJ WIEDZY” – jako Inspektor Pracy. Sądzę, że bronisz z zaciekłością istniejącego układu pomiędzy byłymi władzami GIP a KK ZZPPIP. Czy aby na pewno wszystko było w idealnym porządku?! To ty używasz danych osobowych; nie wiem czy wiesz ale naruszasz „dobra osobiste”. Z drugiej strony – wiem jak nazywa się przewodnicząca KK. jakby nie SIPRR nikt nie miałby pojęcia co dzieje się z budżetem PIP. Jakby nie SIPRP nikt nie napisałby w imieniu załogi PIP do władz państwowych! WIELKI SZACUNEK DLA SIPRP!

 • 10 Kamil napisał(a):

  do Romana.

  Zdaje się, że zgodnie ze Statutem ZZ PPIP związek ten jest niezależną ogólnokrajową organizacją nie wchodząca w skład żadnej z istniejących ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych (federacji), a poza tym, że na szczeblu krajowym Związek ten jest reprezentowany przez Komisję Krajową. Skład Komisji Krajowej i forma reprezentacji została wskazana w KRS-ie, i ponad wszelką wątpliwość nie jest to „Porozumienie Związków Zawodowych Samodzielnych Konstytucyjnych Instytucji Publicznych”. Może to przeoczenie, ale wśród 2 podpisów widniejących pod pismem PZZ SKIP zawieszonym na stronie Senatu nie znalazłem żadnego nazwiska spośród 7-osobowego składu Komisji Krajowej. Z informacji o tym związku ujawnionych w KRS wynika, że „KOMISJA KRAJOWA KIEROWANA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU REPREZENTUJE ZWIĄZEK, KIERUJE NIM I PODEJMUJE WSZYSTKIE BIEŻĄCE DECYZJE W OKRESIE POMIĘDZY KRAJOWYMI ZJAZDAMI DELEGATÓW. PODSTAWOWE DECYZJE KOMISJA KRAJOWA PODEJMUJE W DRODZE UCHWAŁ. PONADTO KOMISJA KRAJOWA UCHWALA BUDŻET ZWIĄZKU, ZATWIERDZA BILANS I DECYDUJE W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH”. Mając powyższe na uwadze trudno więc uznać, że to pismo z 3.02.2016r. to formalne stanowisko ZZ PPIP w sprawie ustawy budżetowej na 2016r. choć niewątpliwie Państwowa Inspekcja Pracy oraz kwestia wynagrodzeń w PIP jest tam wymieniana wielokrotnie.

 • 11 Roman napisał(a):

  Do Kamila.
  Zapewniam Cię że stanowisko przedstawione w piśmie zamieszczonym na stronach Senatu z dnia 10.02.2016 jest stanowiskiem ZZPPIP. Zresztą wynika to z treści pisma . Szkoda , że tego tak nie zrozumiałeś. To że nie ma w nim podpisów członków Komisji Krajowej wynika z faktu, że prace nad budżetem były bardzo dynamiczne i trudno jest co tydzień zwoływać Komisje aby jej członkowie podpisywali każdy egzemplarz pisma. Szanujemy pieniądze naszych członków. Zapewniam Ciebie że jego treść była z Komisją Krajową ustalana.
  Odnośnie ,,porozumienia” zawartego z Komisjami innych związków zawodowych, to był jeden z postulatów członków SIRP, zgłaszanych na zjeździe delegatów. Czyżbyś o ty nie wiedział.

 • 12 Roman napisał(a):

  Do matti.

  Życzę dalszych sukcesów przy szukaniu ,,układów”.

 • 13 Kamil napisał(a):

  do Romana.

  Nie przekonałeś mnie. Mimo wszystko w dalszym ciągu mam wątpliwości czy stanowisko ww. „Porozumienia” jest formalnym i zgodnym ze Statutem stanowiskiem ZZ PPIP zwłaszcza, że jak wskażę poniżej do tej pory stanowiska w imieniu Związku wyrażał Przewodniczący(a) KK ZZ PPIP. Szukając analogii to tak, jakby nie miało znaczenia, że protokół kontroli spółki z o.o., którą kontrolujesz podpisał dowolny jej pracownik, a nie osoba wskazana w KRS lub Prokurent.

  Powtarzam więc za przytoczonymi wyżej zapisami ujawnionymi w KRS – KOMISJA KRAJOWA KIEROWANA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU REPREZENTUJE ZWIĄZEK, KIERUJE NIM I PODEJMUJE WSZYSTKIE BIEŻĄCE DECYZJE W OKRESIE POMIĘDZY KRAJOWYMI ZJAZDAMI DELEGATÓW. PODSTAWOWE DECYZJE KOMISJA KRAJOWA PODEJMUJE W DRODZE UCHWAŁ.

  W trakcie procedowania ustawy budżetowej na 2014r. Komisja Krajowa ZZ PPIP chyba inaczej rozumiała te zapisy, bo stanowisko Związku było wyrażane wwczas w inny sposób – http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2013/kbfp/opinie/127_5.pdf . Pod wskazanym wyżej pismem widnieje podpis ówczesnego Przewodniczącego KK ZZ PPIP.

  Od tego czasu Statut w tym zakresie zdaje się nie uległ zmianie.

  Dura lex. sed lex – czy się to komu podoba, czy nie ta maksyma obowiązuje wszystkich.

  Poza tym może czas na odrobinę nowoczesności oraz postępu i wykorzystanie (tańszych niż przejazdy)istniejących środków komunikacji na odległość przy podejmowaniu uchwał przez KK tym bardziej gdy wymaga tego sytuacja a czas nagli.

 • 14 matti napisał(a):

  Do „ROMAN” – więcej kolego wiary w działanie stowarzyszenia. Więcej kolego wiedzy merytorycznej jako IP. Więcej kolego działań dla ogółu załogo PIP – sądzę, że jesteś w KK ZZPPIP. Nie mam zamiaru szukać układów – widoczny był gołym okiem dla prostego obserwatora. Reakcja na panujący układ winna nastąpić w maju br. A do tego czasu życzę Ci kolego „dużo wrażeń”!

 • 15 PIP napisał(a):

  #matti. Chyba krótko pracujesz w PIP. Nie zdziw się jednak jak za chwilę okaże sie, że układ to Ty.