Zmiany zasad szkoleń w dziedzinie bhp – ciąg dalszy (2).

07 lutego 2013 | Bez kategorii

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej bierze udział w konsultacjach propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.). Przypomnijmy, że dyskusję zainicjowało Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu.

 

Głównym celem tej społecznej inicjatywy jest wyeliminowanie oczywistych patologii na rynku szkoleń bhp, a przede wszystkim poprawa jakości tych szkoleń. Zaproponowano m.in. ….wprowadzenie wykazu jednostek szkoleniowych, obowiązek stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych, ustalenie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla wykładowców i instruktorów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, obligatoryjne szkolenia dla społecznych inspektorów pracy, a także zwiększenie częstości szkoleń bhp.

 

Przypomnijmy, że po przeanalizowaniu przedstawionych propozycji zmian w rozporządzeniu oraz po zapoznaniu się z opiniami środowiska inspektorów pracy, Zarząd Główny SIPRP w dniu 14.03.2012 r. opracował i przesłał wnioskodawcy oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej stosowną opinię. Swoje stanowiska zajęli także przedstawiciele 10 innych podmiotów, w tym: Magdalena Klimczak-Nowacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Prof. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Leszek Zając – ówczesny p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

 

Skrótowe podsumowanie nadesłanych propozycji zmian przedstawiono w numerze 11/2012 miesięcznika ATEST. Obecnie na łamach ATESTU podsumowuje się dyskusję prowadzoną przez cały ubiegły rok zarówno na łamach tego miesięcznika, jak i na jego stronie internetowej. W ostatnim numerze (1/2013)  omówiono propozycję zmian, jak i przesłane opinie w części obejmującej paragrafy od 1 do 4 rozporządzenia, w tym oczywiście opinię naszego Stowarzyszenia.

 

Jak się można było spodziewać, propozycje zmian są bardzo zróżnicowane, i nieraz wysoce kontrowersyjne, ale być może wśród nich znajdują się także te, które zostaną uwzględnione przy najbliższej nowelizacji tego aktu prawnego.

 

A nowelizacja taka, co podkreślamy raz jeszcze – powinna być dokonana.

 

Do pobrania link do artykułu (http://www.atest.com.pl/article.php?id=aa1301_1), zamieszczonego w nr 1/2013 miesięcznika ATEST (którego Redakcję przy tej sposobności serdecznie pozdrawiamy).


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.