Neverending story – czyli uwzględnienie symboliki państwowej w systemie identyfikacji wizualnej Państwowej Inspekcji Pracy oraz w rozstrzygnięciach kierowanych przez inspektorów pracy do podmiotów kontrolowanych i obywateli.

02 maja 2019 | Bez kategorii

Jednym z ważnych obszarów aktywności Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej jest ośmioletnie wytrwałe apelowanie do czterech już kolejnych głównych inspektorów pracy o właściwe uwzględnienie symboliki państwowej w systemie identyfikacji  naszej instytucji. Chodzi m. in. o barwy państwowe i godło na stronie internetowej PIP, czy też wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na najważniejszych rozstrzygnięciach kierowanych do podmiotów kontrolowanych i obywateli przez organy inspekcji – jakimi są inspektorzy pracy.

 

 

Warto wspomnieć, że inicjatywa nasza ta była kilkakrotnie popierana przez inspekcyjne związki zawodowe (nawet w postaci uchwał podejmowanych przez walne zjazdy tych organizacji).

 

O dziwo, od czasów „słusznie minionych” twarde stanowisko wyrażone w piśmie kierownictwa GIP jeszcze za kadencji p. Anny Tomczyk – nie uległo żadnej modyfikacji. Nie zmieniła się także argumentacja. …..

 

W obecnych, zwróconych na odbudowywanie wartości patriotycznych czasach doprawdy trudno już znaleźć stronę internetową poważnej instytucji państwowej bez godła państwowego. Przypadki takie policzyć można na palcach jednej już chyba ręki (a ich liczba systematycznie maleje). Oto linki do strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  http://www.sejm.gov.pl/  oraz stron internetowych dwóch instytucji kontrolnych podlegających pod Sejm RP https://www.nik.gov.pl/  oraz https://www.pip.gov.pl/pl/

 

Celebrowane właśnie święta: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja – są jak najlepszą okazją do ponownego „zmierzenia się z tematem”, który jak widać z chociażby  z poniższego zestawienia, po wydrukowaniu utworzył by dość grubą  książkę.

 

Poniżej zamieszczamy linki do niektórych naszych publikacji „w tym temacie”.

 

http://www.siprp.pl/cenna-inicjatywa-posla-jozefa-brynkusa-kukiz15-moze-w-roku-poprzedzajacym-100-lecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-warto-doprowadzic-do-wprowadzenia-jednolitych-zasad-stos/

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

http://www.siprp.pl/nie-tylko-reprezentacja-polski-godlo-panstwowe-w-pip/

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-czyzby-zalosny-koniec-naszej-obywatelskiej-inicjatywy-2/

http://www.siprp.pl/inspektor-pracy-ma-prawo-do-poslugiwania-sie-godlem-rzeczypospolitej-polskiej/

http://www.siprp.pl/symbolika-panstwowa-w-pracy-organow-pip-nasz-kolejny-apel-do-glownego-inspektora-pracy/

http://www.siprp.pl/idzie-nowe-6-spotkanie-z-kierownictwem-panstwowej-inspektoratu-pracy/

http://www.siprp.pl/znak-orla-cd-zawiadomilismy-prokurature-o-popelnieniu-przestepstwa/

 

Nowym elementem „w temacie” jest pytanie żadne podczas posiedzenia Sejmu RP poświęconego przyjęciu sprawozdania Głównego Inspektora Pracy przez posła dr hab. Józefa Brynkusa, a także udzielona odpowiedź.

 

Poseł Brynkus stwierdza, iż PIP jest jedną z niewielu służb państwowych, których przedstawiciele w terenie nie mają prawa używania pieczęci z godłem RP. Wizerunku godła nie zawierają też formularze stosowane przez inspektorów w procedurach kontrolnych.  W oczach wielu osób obniża to rangę tej instytucji oraz respekt wobec dokonywanych przez nią czynności urzędowych. W swej odpowiedzi Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wskazał, że wizerunek orła białego ustalony dla godła państwowego RP widnieje na drukach GIP oraz Okręgowych Inspektorów Pracy i ich zastępców, a także na legitymacjach służbowych inspektorów i pieczęciach okrągłych używanych przy niektórych czynnościach. Odpowiedź ta potwierdziła, że nie we wszystkich procedurach urzędowych PIP oraz nie wszystkie szczeble i instancje Inspekcji mają prawo do stosowania symboliki państwowej.

 

Zdaniem GIP stosowanie wizerunku godła państwowego i symboliki państwowej wynika ze stosownych ustaw. Jednak warto podkreślić, że ustawy te w stosunku do różnych służb odmiennie określają sposób używania elementów symboliki, przez co tworzy się wrażenie niejednolitości państwa i nierównego umocowania prawnego jego przedstawicieli. Dlatego cieszy, że chociaż GIP uznając zakres stosowania i eksponowania symboliki państwowej za wystarczający przyznał, iż rozważane jest wprowadzenie elementów symboliki narodowej na niektórych drukach stosowanych przez inspektorów PIP w postępowaniu kontrolnym.

 

A oto link do strony Posła Brynkusa, gdzie zamieszczono skan odpowiedzi udzielonej przez Głównego Inspektora Pracy.

 

http://poselbrynkus.pl/?p=8162

 

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

Komentarze wyłączone.