Archiwum dnia 3 kwietnia 2018

Opinia SIPRP do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 r.

    Pismem znak DRP.IV.40013.9.2018.MJ z dnia 15.03.2018 r., Pan Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwrócił się do Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą, o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia  na 2018 r.   W dniu 30.03.2018 r. Zarząd Główny SIPRP, przesłał do Ministerstwa […]