Optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.

25 października 2016 | Bez kategorii

źródło (http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3YlzOZ5HQ6ZKNX6kdVeffV8fpvhXKHOa4d3FDXyAGnNrPHwRBFQ)Od jakiegoś już czasu trwają prace parlamentarne nad budżetem państwa na 2017 r., których elementem będzie również uchwalenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.  Oczywiście, jak przez ostatnie 4 lata, tak i w tym roku z uwagą śledzimy przebieg zdarzeń i starać się będziemy pozytywnie wspierać starania czynione w tej materii  zarówno przez kierownictwo urzędu, jak i przez bardziej lub mniej zaprzyjaźnionych  posłów i senatorów. Nie chcieliśmy zapeszać, więc o budżecie PIP zaczynamy informować później niż czyniliśmy to w poprzednich latach.

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. (druk sejmowy 881), w części 12, dział 751, rozdział 75101 (plan wydatków PIP) – ujęto zaproponowaną przez głównego inspektora pracy kwotę 332 790 tys. zł. W odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego w którym było to 314 249 tys. zł. – jest to więc kwota o 18 541 tys. zł wyższa. Przy czym na wydatki bieżące jednostki budżetowej – a więc m.in. na wynagrodzenia osobowe – przewidziano z tego kwotę 314 245 tys. zł. (w roku poprzednim łącznie z rozdziałem budżetu 75195 – 293 902 tys. zł). ….

 

Zgłoszona przez Głównego Inspektora Pracy propozycja zwiększenia budżetu PIP o 5,5% w stosunku do roku obecnego uwzględnia zarówno rzeczywiste potrzeby urzędu, jak i skutki znanej już chyba wszystkim bezprecedensowej decyzji byłego głównego inspektora pracy sprzed kilku lat, zrzeczenia się możliwych jeszcze podówczas podwyżek wynagrodzeń dla ogółu pracowników (ten kluczowy również dla obecnie procedowanego budżetu fakt – wprowadziło w obieg publiczny właśnie nasze Stowarzyszenie).

Pozytywną opinię o propozycji zwiększenia budżetu PIP wyraziła na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r. Rada Ochrony Pracy,  a w dniu 20.10.2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu PIP dla Komisji Finansów Publicznych Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP.

 

Omawiając na tym forum projekt budżetu PIP na 2017 r., główny inspektor pracy Roman Giedrojć podkreślił wprowadzane w PIP oszczędności, czego skutkiem jest zmniejszenie wydatków w grupie „pozostałych wydatków bieżących”  o prawie 3 mln zł w stosunku do ustawy budżetowej 2016 r.  Roman Giedrojć podkreślił równocześnie, iż mając na uwadze zabezpieczenie realizacji zadań statutowych urzędu, w projekcie założono wzrost funduszu wynagrodzeń o 8%. Mieści się w tym  także planowane wzmocnienie PIP o dodatkowe 59 etatów, co wynika z nałożenia na PIP nowych zadań wynikających ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Główny inspektor pracy stwierdził, że zabezpieczenie realizacji zadań wymaga przywrócenia takiej atrakcyjności poziomu wynagrodzeń, by urząd mógł zatrudniać wysoko kwalifikowaną kadrę magistrów inżynierów i prawników, co obecnie – ze względu na poziom wynagrodzeń, ale również charakter pracy – staje się niemożliwe.

 

Janusz ŚniadekNa szczególne podkreślenie zasługuje osobiste zaangażowanie się w procedowanie budżetu PIP posła  Janusza Śniadka, który po raz kolejny wskazał na trwający wiele lat spadek nominalnych wynagrodzeń w inspekcji pracy, pogłębiającą się niekorzystną relację wynagrodzeń w PIP do wynagrodzeń w innych urzędach centralnych  i przypomniał zobowiązania posłów do stopniowego wyrównywania tej dysproporcji. Panu Posłowi dziękujemy, i aby nie zapeszać, na tym na razie poprzestajemy. Przypominamy, że w zeszłym roku złożyliśmy na ręce Pana Posła solenne podziękowania za jego zaangażowanie i wsparcie dla naszej instytucji.

Z satysfakcją odnotować należy postawę posłów koalicji rządzącej, zdecydowanie inną niż większości sejmowej w latach poprzednich, wspierających stanowisko w sprawie budżetu wyartykułowane przez kierownictwo PIP,  i to nie tylko – jak to bywało w nieodległej przeszłości –  werbalnie. Oraz skuteczność działania w tej materii kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasze Stowarzyszenie, jak to czyniliśmy z różnym skutkiem przez ostatnie 4 lata, także i w tym roku podejmuje i podejmować będzie aktywne działania w tej tak bardzo ważnej dla wszystkich pracowników PIP sprawie. Mając powyższe na uwadze i realizując jeden z celów statutowych SIPRP, Zarząd Główny SIPRP skierował do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej apel mający na celu wsparcie starań głównego inspektora pracy o zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok przyszły (do pobrania na końcu wpisu).

 

Z satysfakcją informujemy także, że apel podobnej treści skierował do KKP Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’80” Pan Marek Mnich (którego niniejszym serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy!)

 

do pobrania

 

apel-SIPRP-w-sprawie-projektu-budzetu-panstwowej-inspekcji-pracy-na-2017

 

apel-KK-NSZZ-SOLIDARNOŚĆ-80

 

– relacja z posiedzenia KOP http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B2D013D4659A7F85C125804500488137

 

– relacja z posiedzenia ROP http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=4B3B900FA1594B62C125804F002B364F

 

– http://www.siprp.pl/batalii-o-budzet-pip-na-2016-r-ciag-dalszy-na-odsiecz-inspektorom-pracy-ruszyla-solidarnosc-i-senatorowie/

 

– http://www.siprp.pl/ustawa-okolobudzetowa-na-rok-2015-juz-w-senacie-dyskusji-o-budzecie-pip-ciag-dalszy/

 

– http://www.siprp.pl/sejm-rp-przeglosowal-ustawe-okolobudzetowa-budzet-pip-zwiekszono-o-2-miliony-zlotych/

 

-http://www.siprp.pl/zmagania-w-komisjach-sejmowych-o-zwiekszenie-budzetu-pip-na-2015-r-ciag-dalszy/

 

-http://www.siprp.pl/petycja-siprp-o-zapewnienie-w-budzecie-na-2015-r-dodatkowych-srodkow-na-funkcjonowanie-w-tym-wynagrodzenia-panstwowej-inspekcji-pracy-a-takze-zapewnienie-odpowiednich-regulacji-w-ustawie-wprowadza/

 

-http://www.siprp.pl/ustawa-okolobudzetowa-uchwalona-przez-senat-bez-poprawek-czy-bylemu-glownemu-inspektorowi-pracy-rzeczywiscie-obiecywano-srodki-na-wynagrodzenia-w-pip-w-rewanzu-za-zrzeczenie-sie-podwyzek-pytanie-se/

 

-http://www.siprp.pl/budzet-i-wynagrodzenia-w-pip-ostatnia-proba-siprp-zgloszenia-na-posiedzeniu-senatu-rp-poprawki-do-ustawy-okolobudzetowej-wazne-pismo-skierowane-do-marszalka-senatu-przez-mk-nszz-solidarnosc-przy-p/

 

-http://www.siprp.pl/budzet-petycja-siprp-oraz-pismo-komisji-krajowej-pracownikow-pip-w-komisji-budzetu-i-finansow-publicznych-senatu-rzeczypospolitej-polskiej/

 

-http://www.siprp.pl/budzet-petycja-stowarzyszenia-inspektorow-pracy-rzeczypospolitej-polskiej-do-komisji-finansow-publicznych-sejmu-rp/

 

-http://www.siprp.pl/naszawasza-petycja-waznym-punktem-obrad-komisji-finansow-publicznych-sejmu-rp/

 

 


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 9 do wpisu “Optymistycznie w sprawie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.”

 • 1 Syfon napisał(a):

  Wszystkim zaangażowanym w te działania gorąco dziękuję 🙂

 • 2 Ciekawy napisał(a):

  Ciekawe, czy pozostale związki zawodowe w tym roku też się zaangażują w temat budżetu?

 • 3 Ksch napisał(a):

  Niedobrze się robi od tych słodkości… Bracia patrzcie jeno jak niebo goreje!!!

 • 4 ip napisał(a):

  Może wreszcie pomyślą przy podwyżce o tych mniej zarabiających inspektorów… przepaść po ostatnich podwyżkach jeszcze większa między inspektorami…

 • 5 ipek napisał(a):

  Uwagę przykuwa kasa lecz pamiętajmy;
  -upoważnienia i ustawa o swobodzie – co się z nią stało, co zrobiono?
  -możliwość używania orła przez organ ip? co zrobiono ?
  -wzory najczęściej stosowanych środków prawnych ?
  – uproszczenie procedur szczególnie terminarza ?
  – dostosowanie organizacji jednostek do maksymalnego wykorzystania kadry nip w terenie, czy trend nie jest odwrotny? Z nip zrobiono urzędnika biurowego?
  Pytań jest wiele a nie długo minie rok nowej władzy.

 • 6 Olka napisał(a):

  #ipek Trzeba być bardzo naiwnym, żeby wierzyć, że postulaty głoszone z pozycji szefa zwiazku zawodowego, będą realizowane z pozycji GIP. Punkt widzenia …
  Godło, terminarz i inne drobiazgi – zapomnij.
  Na razie GIP wprowadza SEOD i powoli, ale konsekwentnie wymienia kadrę w terenie. Aktualnie w Rzeszowie. W Krakowie jest wakat i sprawa otwarta.
  Z ramowego regulaminu organizacyjnego OIP wynika, że NIP będzie żandarmem. A ocenie bieżącej IP w regulaminie poświęcono aż 2 punkty (odrębnie ocena bieżąca jakości pracy i odrębnie ocena dokumentacji). O to nam chodziło? Może …
  [usunięte przez moderatora w wyniku zgłoszenia naruszenia regulaminu Forum].

 • 7 ip napisał(a):

  a tu nowinki o nas… ot takie małe podsumowanie naszej racji bytu…http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,20992541,panstwowa-inspekcja-pracy-w-letargu-troche-wiecej-pieniedzy.html#BoxBizLink

 • 8 Tadeusz napisał(a):

  Cenzura?

 • 9 Złotko napisał(a):

  Mnie też dopadła Cenzurka