O budżecie PIP na 2013 r. na posiedzeniu Komisji ds. Kontroli Państwowej.

07 listopada 2012 | Bez kategorii

 

W dniu 7.11.2012r. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755) w zakresie: 1) części budżetowej 07 – Najwyższa Izba Kontroli, 2) części budżetowej 12 – Państwowa Inspekcja Pracy.

W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Wojciech Misiąg oraz Główny Inspektor Pracy – Iwona Hickiewicz.

 

 Omawiając projekt budżetu  Państwowej Inspekcji Pracy Iwona Hickiewicz wskazała m.in, że na  rok 2013. zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o 9,4% w stosunku do planowanego wykonania tych wydatków w roku obecnym. Główny Inspektor Pracy  podkreśliła, że rezygnacja w 2009 r. przez ówczesnego Głównego Inspektora Pracy z podwyżek wynagrodzeń na 2010 r. oraz brak podwyżek w 2011r. i 2012 r. (na podstawie ustaw okołobudżetowych) – doprowadziła do obniżenia realnej płacy, któremu towarzyszyło przypisywanie Urzędowi nowych zadań,  bez wzrostu zatrudnienia. Skutkuje to coraz większymi trudnościami w pozyskaniu i zatrzymaniu wykwalifikowanej kadry, głównie prawniczej i inżynierskiej, w szczególności pracowników młodych, którzy nie widzą szans na poprawienie swojej sytuacji finansowej poprzez pracę w Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Koreferując projekt budżetu PIP, poseł Jarosław Pięta podkreślił m.in., że jest to budżet racjonalny, zaplanowany w sposób staranny i przejrzysty. W swojej wypowiedzi poseł potwierdził przypisywanie Państwowej Inspekcji Pracy coraz to nowych zadań i wskazał, że błędem było przejęcie w 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli legalności zatrudnienia skutkujące dziś dużymi problemami finansowymi Urzędu. Poseł Pięta zwrócił także uwagę zebranych na trwający od 2004 r. spadek wynagrodzeń pracowników PIP w stosunku do wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Poseł pozytywnie ocenił prowadzoną obecnie działalność prewencyjną i zaplanowany na przyszły rok wzrost wydatków w tym obszarze.

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Upoważniono posłów Arkadiusza Czartoryskiego (w zakresie części budżetowej – 07- Najwyższa Izba Kontroli) i Jarosława Piętę (w zakresie części budżetowej – 12 – Państwowa Inspekcja Pracy), do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

 

źródło – transmisja video  posiedzenia KOP ze strony Sejmu RP

 

Przypominamy nasze inicjatywy związane z poruszaną w trakcie posiedzenia KOP problematyką. Są to przede wszystkim wpisy z dnia: 30.01.2012r.  , 6.02.2012r. , 4.04.2012r.  , 29.05.2012r. , 17.06.2012r. , 2.07.2012r. , 13.07.2012r. , 20.07.2012r. , 3.08.2012r. , 9.09.2012r. , 13.09.2012r. , 18.09.2012r. , 23.09.2012r. , 25.09.2012r. , 3.10.2012r. , 16.10.2012r. ,


Zamieszczenie komentarza do danego wpisu oznacza uprzednie zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawieszonym na stronie głównej SIPRP i akceptację jego postanowień. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny SIPRP nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy – są to wyłącznie prywatne opinie użytkowników.

komentarzy 8 do wpisu “O budżecie PIP na 2013 r. na posiedzeniu Komisji ds. Kontroli Państwowej.”

 • 1 rober napisał(a):

  Podoba mi się działanie GIP. Wydaje się, że wreszcie pojawiła się właściwa osoba na właściwym miejscu. Moim zdaniem należy popierać takie działania GIP-a. Ciekawe jak zachowają się teraz osoby będące OIP-ami z wieloletnim stażem, które popadły w samouwielbienie w zakresie własnych pensji.

 • 2 mario napisał(a):

  Jak to jak się zachowają? Będą czekać na 9,4% podwyżki:-))

 • 3 Dyzio napisał(a):

  Już 15 listopada okaże się, czy Komisja Finansów Publicznych uwzględni tą pozytywną opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i czy stanie się to, co w ubiegłym roku.

 • 4 Amino napisał(a):

  oip kieruje pracą całego okręgu, którego zasięg obejmuje całe województwo, jest pracodawcą dla wielu osób i musi godnie zarabiać

 • 5 bercik napisał(a):

  Owszem OIP-y kierują pracą całego okręgu, ale przy pomocy rozbuchanej administracji. Sa takie OIP w kraju, gdzie przelicznik osób zatrudnionych w administracji w stosunku do liczby ip-ów wynosi 1:1. Czy kierowanie w taki sposób okręgiem daje lepsze warunki pracy inspektorom.. Moim zdaniem nie. Inspektorzy wykonują wszystkie prace – łącznie z kserowaniem dokumentów, wysyłaniem opasłych tomisk dokumentacji do sądów i innych organów kontrolnych. Moje pytanie – czy IP-y w dzisiejszych czasach mają być wielbłądami?

 • 6 kwas napisał(a):

  Do „amino” Inspektor pracy swoją właściwością obejmuje całe województwo pracuje w terenie w trudnych warunkach, sam naprzeciw armii prawników, sam naprzeciw niejednokrotnie chamskim pracodawcom, i ….. nie musi zarabiać godnie.

 • 7 Tyberiusz napisał(a):

  Zgadzam się z kwasem Jesteśmy takim samym organem jak OIP ( tylko I instancji ) natomiast często nasze wynagrodzenia są niższe od pracowników administracyjnych którzy nie mają żadnej odpowiedzialności.

 • 8 artur napisał(a):

  Nie mam wiedzy, co do wynagrodzenia pracowników administracji, ale jeżeli jest tak jak pisze tyberiusz, to jest coś nie tak. Nie chodzi mi tutaj o odmawianie tym osobom prawa do godziwego wynagrodzenia, ale o pewnie proporcje. Ciekawi mnie dlaczego tak jest?